Informujemy, że Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań (COBRO) organizuje w dniach 19-20 listopada 2002 r. - 2-dniowe szkolenie pt: Ocena opakowań i materiałów opakowaniowych pod względem wymagań sanitarno-higienicznych - ZGODNIE Z WYMAGANIAMI UE I PRAWA POLSKIEGO

Zakres szkolenia obejmować będzie zarówno przedstawienie wymagań sanitarno-higienicznych (zawartych w Dyrektywach UE oraz w polskim ustawodawstwie) dla wyrobów z tworzyw sztucznych przewidzianych do kontaktu z żywnością, jak również zostaną omówione i praktycznie zaprezentowane w akredytowanym laboratorium COBRO (w formie warsztatów) metody badań migracji globalnej i specyficznej substancji niskocząsteczkowych (pozostałości monomerów, substancji wyjściowych stosowanych w polimeryzacji i substancji dodawanych w przetwórstwie).

Szkolenie będzie prowadzone przez najlepszych wykładowców zarówno z COBRO jak i innych Ośrodków w Polsce w formie wykładów oraz ćwiczeń i obejmować będzie następujące zagadnienia:

-Wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Harmonizację polskich przepisów z istniejącymi w Unii Europejskiej w zakresie opakowań do żywności (nowe obowiązki producentów)
- Metody badań migracji globalnej i specyficznej (wykłady i ćwiczenia)

Szkolenie odbędzie się w Centralnym Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Opakowań w Warszawie. Koszt udziału w szkoleniu, obejmujący m.in. koszty materiałów szkoleniowych, organizacji zajęć, ćwiczeń, obiadów - wynosi 1000 PLN. Powyższa opłata nie obejmuje zakwaterowania. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość zarezerwowania noclegów (w pokojach 2-osobowych).

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
Informacji w sprawie szkolenia udziela
inż. E. Godlewska, tel. (0-22) 842-20-11 w. 69,
e-mail: lab_doj@cobro.org.pl
Źródło: ''