Oprogramowanie wspomagające wykonanie oceny dla każdego stanowiska pracy

Ocena ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy obowiązków pracodawców wynikających z przepisów BHP. Inspekcja sprawdza przede wszystkim, czy ocena jest sporządzana rzetelnie i czy zalecenia w niej zawarte są realizowane.
Proponowane przez nas oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy przy użyciu metody Risk Score oraz metody PN-N-18002. W programie zawarto listy gotowych przykładowych zagrożeń występujących na wybranym przez użytkownika stanowisku. Użytkownik może także dowolnie modyfikować wszystkie dokonane w programie wpisy.

Ten niewymagający wiedzy informatycznej program na CD zawiera m.in.:
- szablony dokumentów do przeprowadzenia kompleksowej analizy zagrożeń "krok po kroku"
- przykłady zagrożeń mogących wystąpić na stanowiskach pracy z możliwością uzupełnienia i edycji przez użytkownika
- przykładowe oceny ryzyka dla wybranych stanowisk pracy
- wzorcowe działania ograniczające ryzyko
- wybór najważniejszych aktów prawnych i komentarz do Polskich Norm
- dyrektywy europejskie oraz komentarz merytoryczny związane z oceną ryzyka

Program umożliwia:
- sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka gotowej do zaprezentowania organom Państwowej Inspekcji Pracy
- ograniczenie wkładu pracy dzięki wykorzystaniu wcześniejszych analiz i jednorazowym ocenianiu tych samych zagrożeń na różnych stanowiskach
- prostą ocenę dla nawet skomplikowanych stanowisk dzięki wykorzystaniu zagrożeń miejscowych, w tym ocenę tzw. stanowisk ruchomych
- import przygotowanych przez redaktora (bezpłatnie, na zamówienie klienta) ocen ryzyka Dołączony do programu Podręcznik użytkownika zawiera dokładny opis metod sporządzania oceny ryzyka (Risk Score oraz PN-N-18002) oraz przykłady wzorcowo wypełnionych dokumentów

Strony przykładowe:
Stanowiskowa karta szacowania ryzyka

NOWOSĆ
- Karta pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych wraz z rejestrem
- Zestaw 12 szablonowych przedsiębiorstw
- Rozbudowa szczegółowej karty oceny ryzyka o listę pracowników
- Filmy instruktażowe dla najbardziej istotnych czynności
- Mechanizm rejestrowania wskazówek i uwag od Użytkowników

Promocja: Oferta specjalna - 150 zł taniej!!!

Informacje techniczne:
Publikacja składa się z płyty CD wraz z podręcznikiem użytkownika w oprawie segregatorowej.

Wymagania sprzętowe:
Program pracuje w środowisku Windows 9X/NT 4.0/2000/XP.
Minimalna konfiguracja sprzętowa:
procesor Pentium 90, 32 MB RAM, napęd CD-ROM, karta grafiki 256 kolorów (zalecana High Color), wymagana wolna przestrzeń na twardym dysku - 25 MB, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 (wersja 6.0 dołączona do płyty z programem).

Program dostępny jest również w wersjach:
5 stanowiskowej (799 zł netto) i wielostanowiskowej (999 zł netto).

Cena netto: 499 zł 349 zł

Aktualizacje o przeciętnej cenie 148,50 zł (uzależnionej od ilości zmian merytorycznych lub funkcjonalnych w oprogramowaniu) ukazują się co 4 miesiące i zawierają nową wersję programu wraz z niezbędnymi zmianami w Instrukcji Użytkownika.

Więcej informacji na stronie www.e-forum.pl
Źródło: ''

Komentarze

  • Moja ocena

    Pracuję na tym programie już jakiś czas i muszę powiedzieć, że jest dobry. Robię tylko po swojemu wydruki z Worda, ale to nie jest wada. Mam aktualną wersję i jestem zadowolony.