SEMINARIUM Termin: 14 maja 2002 r., godz. 9.00 – 17.00 Miejsce: Polsko-Niemieckie Centrum Akademickie, ul. Jana Pawła II 28 (wejście od. ul. Kórnickiej). Organizator: Wydawnictwo FORUM

Cel szkolenia:
Celem seminarium jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze elementy nowego systemu przepisów w zakresie gospodarki odpadami i wskazanie sposobów wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz pokazanie, jak rozwiązać konkretne problemy w praktyce.

Uczestnicy:
Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach lub inne produkty objęte opłatą produktową, specjaliści z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwach wytwarzających lub zagospodarowujących odpady, przedstawiciele gmin lub przedsiębiorstw działających w imieniu gminy w zakresie gospodarki odpadami.

Metodyka:
Formuła szkolenia przewiduje możliwość zadawania prowadzącym własnych, wcześniej przygotowanych pytań.

REFERENCI:
Włodzimierz Urbaniak – dr hab., pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Od wielu lat zajmuje się problemami związanymi z zagospodarowaniem odpadów. Jako doradca brał udział w pracach Komisji Sejmowej przygotowującej ustawę o odpadach.
Barbara Raczyńska – absolwentka wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska. Od 1998 roku jest kierownikiem Działu Ochrony Środowiska i koordynatorem ds. ochrony środowiska w firmach Mercar i Ral. Prowadzi Biuro Usługowe „EKO-BR”, które zajmuje się działalnością w zakresie ochrony środowiska, uzyskiwaniem pozwoleń i zezwoleń i in.
Maciej Ziętek – Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu „Rekopol – Organizacja Odzysku” S.A. Utworzona na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców oraz opłacie produktowej i depozytowej, jako jedyna otrzymała w Polsce prawo do posługiwania się znakiem GrünePunkt. Jest jedyną w Polsce Organizacją Odzysku założoną przez przedsiębiorców, a więc tych, którzy bezpośrednio podlegają obowiązkom. Jej akcjonariuszami są: Agros, Coca-Cola, Danone, Elopak, Henkel, Huta Szkła Jarosław, Nałęczowianka, Nestle, Pepsi-Cola, Procter & Gamble, Reckitt-Benckiser, Rexam-Szkło, SIG Combibloc, Tetra-Pack i Unilever. Nie będąc nastawiona na zysk, odpłatnie przejmuje od przedsiębiorców ustawowy obowiązek recyklingu wraz z całą odpowiedzialność za jego wykonanie.

Koszt szkolenia:
Cena uczestnictwa w seminarium wynosi 399 PLN za osobę i obejmuje napoje, obiad oraz komplet materiałów seminaryjnych. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach poświęconych problematyce odpadów i opakowań

Warunki uczestnictwa:
Po otrzymaniu wypełnionego kuponu zgłoszeniowego, Wydawnictwo FORUM prześle Państwu potwierdzenie uczestnictwa wraz z podaniem miejsca i szczegółowego programu warsztatów oraz fakturę.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23.04.2002 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SEMINARIUM
Źródło: ''