Od kilku dni w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań dostępna jest uaktualniona publikacja poświęcona odpadom opakowaniowym. Autorem wydania jest dr inż. Hanna Żakowska - kierownik Zakładu Ekologii Opakowań w COBRO.

Publikacja omawia rodzaje odpadów opakowaniowych i miejsca ich powstawania oraz przegląd technologii recyklingu różnych grup materiałowych. Wiele uwagi poświęcono krajowym regulacjom prawnym w obszarze odpadów opakowaniowych, a także praktycznym wskazówkom mającym znaczenie przy projektowaniu opakowań zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek zapakowane wyroby znajdą informacje o sposobie realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz listę zakładów recyklingowych, a także listę referencyjną organizacji odzysku, tj. listę organizacji polecanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań "COBRO" w Warszawie

Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wydanie można zamawiać:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
tel: (22) 842-20-11, 651-83-96, fax: (22) 842-23-03
e-mail: eko@cobro.org.pl
Źródło: ''