W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zakładu Ekologii Opakowań COBRO przez przedstawicieli zakładów drukujących materiały opakowaniowe i opakowania, a także wydawnictw, specjalnie dla branży poligraficznej w dniu 16 listopada br. instytut organizuje seminarium pt.: Odpady opakowaniowe w branży poligraficznej. Sytuacja po wejściu do Unii Europejskiej.

PROGRAM SEMINARIUM

10.00-10.30
Rejestracja uczestników

10.30
Otwarcie seminarium

10.40-11.30
Marek Sobiecki, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska — DOŚWIADCZENIA Z FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO MODELU GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI. PLANOWANE ZMIANY W SYSTEMIE PRAWNYM
» Nowelizacja ustawy o opłacie produktowej
» Zmiany istotne dla wydawnictw i drukarń
» Pytania, dyskusja

11.30-13.00
dr inż. Hanna Żakowska, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań — ODPADY OPAKOWANIOWE W BRANŻY POLIGRAFICZNEJ
» Akty prawne Unii Europejskiej (Dyrektywy 94/62/EC, 2004/12/EC, Decyzje Komisji, normy CEN) i krajowe regulacje prawne
» Obowiązki wydawnictw i drukarń
» Pytania, dyskusja

13.00-14.00
Przerwa na lunch

14.00-15.30
dr inż. Hanna Żakowska, inż. Konrad Nowakowski WARSZTATY KONSULTACYJNE:
Praktyczne wskazówki w zakresie realizacji obowiązków wynikających z regulacji prawnych w obszarze odpadów opakowaniowych dla przedsiębiorstw branży poligraficznej
» Krajowe zasady znakowania opakowań po 1 maja 2004, znakowanie w Unii Europejskiej
» Terminologia z zakresu opakowań i odpadów opakowaniowych po 1 stycznia 2004 r.
» Obowiązkowa sprawozdawczość
» Metale ciężkie w opakowaniach
» Lista referencyjna organizacji odzysku i zakładów recyklingowych
» Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań, ocena i deklaracja zgodności wg ustawy o systemie oceny zgodności
» Kaucja na opakowania środków niebezpiecznych
» Certyfikacja opakowań przydatnych do recyklingu i kompostowania

15.30-16.00
Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników seminarium — Pytania, dyskusja

14.30-15.00
Podsumowanie i zamknięcie seminarium

Seminarium odbędzie się dnia 16 listopada br. na terenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.

Zgłoszenia można kierować na adres e-mail: poligrafia@cobro.org.pl lub faksem 0-22 842 23 03.

Informacja pod nr. tel. 0604 99 61 87 lub 22 / 842 20 11 w. 39.

Koszt udziału 1 osoby wynosi 350 zł.

Pobierz kartę zgłoszenia


Źródło: ''