„Gospodarka odpadami w branży poligraficznej, wydawniczej i reklamowej – rewolucja w przepisach” to tytuł zaplanowanego na 10 maja seminarium, organizowanego przez Zakład Ekologii Opakowań COBRO. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. zmiany w „ustawie produktowej”, które zakładają objęcie obowiązkiem recyklingu wszystkich materiałów reklamowych i katalogów.

Pierwsze seminarium zorganizowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań z myślą o firmach związanych z branżą poligraficzną odbyło się w listopadzie 2004 roku. Ze względu na wchodzące w życie nowe przepisy, majowe spotkanie rozszerzono także o grupę firm z branż wydawniczej i reklamowej, będących zleceniodawcami prac dla drukarń. Najważniejszym novum w ustawie jest bowiem zapis mówiący o obowiązkowych poziomach recyklingu dla wszystkich pojawiających się na rynku materiałów reklamowych (wrzutki do gazet i czasopism, ulotki, foldery, plakaty itd.) oraz katalogów. Dotychczas ustawy środowiskowe dotykały branżę poligraficzną w sposób mało dotkliwy (gospodarka odpadami), świeżo wprowadzone zmiany mogą bezpośrednio uderzyć w wiele drukarń, zwłaszcza w małe i średnie zakłady poligraficzne, które w dużej mierze żyją z drukowania akcydensów, a więc także materiałów reklamowych, mówi Hanna Żakowska, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO, odpowiedzialna za wszystkie szkolenia organizowane przez Ośrodek. Dlatego w seminarium przewidujemy udział nie tylko przedstawicieli firm poligraficznych, ale także ich klientów, którzy powinni być równie mocno zainteresowani wchodzącymi w życie przepisami.

Podobnie jak w listopadzie, seminarium poprowadzą specjaliści z COBRO i z Ministerstwa Środowiska. Przewiduje się także wystąpienie przedstawiciela dużego wydawnictwa lub agencji reklamowej, połączone z prezentacją modelu liczbowego, obrazującego wpływ nowych zapisów na koszty związane z produkcją katalogów i materiałów akcydensowych. Wśród innych tematów wiodących majowego seminarium znajdą się ponadto m.in.: nowelizacja pozostałych przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, postępowanie z odpadami opakowaniowymi na terenie przedsiębiorstwa, znakowanie opakowań w Polsce i w Unii Europejskiej, działalność organizacji odzysku i zakładów recyklingowych. Wszystkie powyższe tematy zostaną przedstawione z uwzględnieniem potrzeb firm z branż poligraficznej, wydawniczej i reklamowej.

Seminarium „Gospodarka odpadami w branży poligraficznej, wydawniczej i reklamowej – rewolucja w przepisach” odbędzie 10 maja br. się w warszawskiej siedzibie COBRO. Formularz zgłoszeniowy i pełny program seminarium dostępne na stronach internetowych COBRO.

więcej informacji: www.cobro.org.pl/
Źródło: ''