Ministerstwo Środowiska opublikowało sprawozdanie o wielkościach wprowadzonych na rynek opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych w 2002 r.

Uzyskane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i poużytkowych w kraju w 2002 r.


Zestawienie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i poużytkowych w kraju w 2002

Źródło: ''