Aluminiowe puszki po napojach w całości nadają się do ponownego przetworzenia. Odzysk aluminium z puszek można prowadzić w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu.

Od początku produkcji puszek do napojów w Polsce oraz działalności Fundacji RECAL, widoczny jest systematyczny wzrost poziomu odzysku złomu puszkowego w Polsce. To wynik komercyjnego odzysku puszek wykonanych z aluminium, wspieranej działalnością informacyjną Fundacji. Krokiem w stronę jeszcze szybszego i pełniejszego rozwoju rynku było założenie dwóch organizacji odzysku "Koba" i "recan" przez krajowych producentów puszek napojowych. Obecnie poziom odzysku puszek napojowych w Polsce przekroczył średnią europejską wartość tego wskaźnika. Jesteśmy więc krajem, który w przeciągu dziesięciu lat poradził sobie z efektywnym wdrożeniem odzysku puszek po napojach.Źródło: www.recal.pl
Źródło: ''