Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) wspólnie z Krajową Izbą Opakowań (KIO) oraz we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (MTP), ogłasza wznowienie Ogólnokrajowego Konkursu Opakowań „PakStar”

"Zgodnie z oczekiwaniami przemysłu i handlu COBRO podtrzymuje tradycję i wznawia Konkurs w roku 2002, zachęcając do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania, przyznawane przez grono wybitnych ekspertów różnych specjalności."

Celem Konkursu „PakStar” jest wyrażenie uznania i nagrodzenie wysiłków i działań innowacyjnych, zmierzających do udoskonalania opakowań i lepszego zaspokajania potrzeb ich użytkowników Zasady Konkursu, organizowanego pod Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki, oparte są na Europejskim Konkursie Opakowań „EUROSTAR”. Warunkiem zgłoszenia opakowania na ten Konkurs jest uzyskanie nagrody w Konkursie „PakStar”.

Opakowania zgłaszane na Konkurs dzielą się na dwie kategorie:
 opakowania jednostkowe i grupowe;
 opakowania zbiorcze i transportowe.

Komisja Konkursowa, w której znajdują się m.in. specjaliści z zakresu projektowania, produkcji, stosowania i utylizacji opakowań, dokona oceny zgłoszonych opakowań w oparciu o następujące kryteria:
 nowoczesność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i wzorniczych;
 ochrona zawartości;
 funkcjonalność;
 walory informacyjne, reklamowe i ekologiczne.

Zgłoszenia opakowań do konkursu będą przyjmowane do 7 czerwca 2002 roku w siedzibie COBRO w Warszawie.

Nagrody będą wręczane zwycięzcom w czasie uroczystej ceremonii organizowanej podczas trwania Międzynarodowych Targów Opakowań i Logistyki TAROPAK we wrześniu 2002 roku w Poznaniu. Nagrodzone opakowania, wystawiane na MTOiL TAROPAK otrzymują pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji.

Z przyjemnością informujemy, iż wortal www.OPAKOWANIA.com.pl objął konkurs patronatem medialnym.
Nagrodzone firmy i ich opakowania będą prezentowane w wortalu OPAKOWANIA.com.pl aż do kolejnej edycji konkursu PAKSTAR.

Sponsorem konkursu PAKSTAR 2002 jest Bank Ochrony Środowiska SA

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
Źródło: ''