Wydawnictwo Abrys Sp. z o.o. oraz partnerzy zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Seminarium Szkoleniowym: Odpady opakowaniowe - teoria i praktyka realizacji nowych obowiązków. Spotkanie odbędzie się w dniach 18-19 stycznia 2005 r. w Warszawie.

Seminarium ma na celu prezentację aktualnego stanu prawnego, jak i projektowanych zmian,
a także skutków ekonomicznych i ekologicznych wynikających z realizacji przepisów. Ostatnie zmiany w ustawach wyjaśnią: przedstawiciel Ministerstwa Środowiska oraz członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Ponadto przedstawione zostaną przykłady i rozwiązania najczęściej występujących problemów takich jak: klasyfikacja opakowań, postępowanie z opakowaniami po środkach niebezpiecznych, obowiązki sprawozdawcze.

W ramach Seminarium odbędzie się panel dyskusyjny, którego wynikiem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska wobec projektów nowelizacji ustaw. W programie seminarium zaplanowana została sesja poświęcona realizacji ustawowego obowiązku edukacji ekologicznej przez organizacje odzysku.

Seminarium kierowane jest do organizacji odzysku, członków izb i celowych związków gmin, urzędów miast i gmin, urzędów marszałkowskich, a także zakładów gospodarki komunalnej oraz producentów opakowań.

Zaproszeni wykładowcy to m.in.:

• Dr inż. Beata Kłopotek (Ministerstwo Środowiska);
• Dr inż. Hanna Żakowska (Centralny Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Opakowań);
• Krzysztof Kawczyński (Polski System Recyklingu);
• Jolanta Borowczyk (Urząd Marszałkowski w Poznaniu);

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie organizatora

Źródło: ''