Polska będzie mieć czas do 2014 r. na wprowadzenie nowych surowszych zasad odzyskiwania surowców ze zużytych opakowań - wynika z nowej unijnej dyrektywy o utylizacji odpadów.

Ministrowie państw UE bez dyskusji przyjęli w poniedziałek w Brukseli nową dyrektywę o opakowaniach i odpadach. Nakłada ona na kraje UE od 2009 r. obowiązek odzyskiwania 55 proc. zużytych opakowań (tzw. recyklingu). Obecnie wskaźnik utylizacji wynosi 25 proc.

Dyrektywa łagodniej potraktowała nowe kraje członkowskie, mowa w niej o Polsce, Malcie oraz Cyprze. Polska ma czas na wprowadzenie zaostrzonych zasad utylizacji odpadów do końca
2014 r. (Malta do 2015 r., Cypr do 2013 r., a reszta nowych krajów członkowskich do 2012 r.).

Unijni ministrowie zgodzili się z polską argumentacją, że nowe kraje członkowskie nie są w stanie szybko osiągnąć tak wysokiego wskaźnika recyklingu, wiążącego się z koniecznością rozbudowy drogiej infrastruktury gospodarowania odpadami.


Źródło: ''

Komentarze

  • Recykling opakowań

    Aby nasz kraj mógł wprowadzać nowe technologie, a wtym również spełniać przepisy i chronić nasze środowisko ,potrzebne są fundusze , które będą trafiały do właściwych miejsc i będą nimi rozporządzać ludzie, którzy chcą coś zrobić w tej sprawie, inaczej nic się nie zmieni

  • przeciąganie

    okres zbyt długi, a to tak jak z czasem przed egzaminami, i tak uczymy się w ostaniej chwili. Nie marnować czasu, zacząć od już.