21.10.2002 w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań przy ul. Konstancińskiej 11 w Warszawie odbędzie się całodniowe seminarium przybliżające zagadnienia wymagań stawianych opakowaniom w Unii Europejskiej oraz zmianom zachodzącym w polskim ustawodawstwie. Zapraszamy !

Tematyka Seminarium:
. Akty Unii Europejskiej dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych. Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań zawarte w normach europejskich związanych z Dyrektywą 94/62/EC
. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa do wytycznych Dyrektywy 94/62/EC
. Zasady proekologicznego projektowania opakowań. Zapobieganie odpadom przez redukcję u źródła
. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku energii
. Deklarowanie zgodności opakowań z wymaganiami w przypadku eksportu wyrobów do Czech

Sekretariat Seminarium i informacja
dr inż. Hanna Żakowska, mgr Małgorzata Grochocka
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11.
Tel. 0-22 842 20 11 w.18
Fax: 0-22 842 23 03
e-mail: grochocka@cobro.org.pl

Koszt uczestnictwa w Seminarium: 675 zł łącznie z materiałami.
Dla członków Krajowej Izby Opakowań koszt uczestnictwa: 540 zł (20% zniżki)

Miejsce: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11.

Szczegółowy program seminarium:

Godz. 9.00-10.30
Rejestracja uczestników

Godz. 10.30
Otwarcie Seminarium
Wystąpienie Dyrektora COBRO prof. dr hab. inż. Stanisława Tkaczyka Opakowania a środowisko. Bliżej Unii Europejskiej

Godz. 11.00-11.45
dr inż. Hanna Żakowska, Kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO: Akty Unii Europejskiej dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych. Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań zawarte w normach europejskich związanych z Dyrektywą 94/62/EC
. Deklaracja zgodności z wymaganiami
. Ograniczanie w opakowaniach niebezpiecznych dla środowiska substancji, w tym metali ciężkich
. Wymagania dotyczące opakowań wielokrotnego użytku
. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do recyklingu, w tym recyklingu organicznego

Godz. 11.45-12.30
Marek Sobiecki, Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska: Harmonizacja polskiego ustawodawstwa do wytycznych Dyrektywy 94/62/EC

Godz. 12.30-13.00
Przerwa na lunch

Godz. 13.00-13.45
Doc. dr Bohdan Czerniawski, COBRO: Zasady proekologicznego projektowania opakowań. Zapobieganie odpadom przez redukcję u źródła

Godz. 13.45-14.30
Doc. dr Stefan Jakowski, COBRO: Zasady proekologicznego projektowania opakowań. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku energii

Komunikat dla eksporterów: Deklarowanie zgodności opakowań z wymaganiami w przypadku eksportu wyrobów do Czech, Konrad Nowakowski, specjalista w Zakładzie Ekologii Opakowań COBRO

Godz. 15.00
Pytania i dyskusja
Podsumowanie i zamknięcie seminarium

Źródło: ''