Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań przygotował nową ofertę edukacyjną z dziedziny ekologii opakowań.

Nowe, wyższe wymagania prawne związane z zarządzaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kontekscie wejścia Polski do Unii Europejskiej przysparzają przedsiębiorcom wielu problemów. Nawarstwiające się pytania i wieloznaczność interpretacji przepisów powodują ogromne zapotrzebowanie na rzetelną informację.
Zadanie wyjaśnienia najbardziej zawiłych kwestii i odpowiedzi na konkretne pytania wziął na siebie Zakład Ekologii Opakowań COBRO organizując cykl seminariów połączonych z warsztatami konsultacyjnymi. Seminaria i warsztaty będą prowadzone we współpracy z gronem zaproszonych specjalistów.

Pierwsze z cyklu seminariów odbędzie się 14 stycznia 2003:
PROBLEMY ZWIĄZANE Z NOWYMI ZASADAMI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WYTWORZONE ODPADY OPAKOWANIOWE

Zapraszamy.
Źródło: ''