Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) Zakład Ekologii Opakowań organizuje w dniu 27 stycznia 2004 seminarium pt.: "Opakowania a środowisko". Wykłady poprowadzą specjaliści z Ministerstwa Środowiska i COBRO.

Program seminarium będzie obejmował m.in.:

• Planowane zmiany w systemie prawnym związane z przystąpieniem do UE
• Terminologia dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych po 1 stycznia 2004 r.
• Znakowanie opakowań
• Kaucja na opakowania środków niebezpiecznych
• Normy mandatowe i normy zharmonizowane z Dyrektywą 94/62/EC
• Ocena zgodności opakowań z wymaganiami
• Zmiany w sprawozdawczości - przykłady wypełniania sprawozdań
• Praktyczne wskazówki w zakresie realizacji przez przedsiębiorców ustawowych obowiązków
• Lista referencyjna organizacji odzysku

Seminarium odbędzie się 27 stycznia 2004 r. w siedzibie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 11 w godz. 10.30 - 15.30

Koszt udziału 1 osoby wynosi 600 zł (w cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, obiad) Dla członków KIO 480 zł.

Informacja dotycząca seminarium i zgłoszenie uczestnictwa:
Małgorzata Grochocka
Tel. 22/ 8422011 w.39, Fax: 22/ 8422303
e-mail: eko@cobro.org.pl


Źródło: ''