Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) zaprasza w dniu 29 czerwca br. do uczestnictwa w seminarium pt.: "Opakowania a środowisko".

Program seminarium będzie obejmował m.in.:
· Projekt zmiany ustawy o opłacie produktowej
· Zmiany Dyrektywy 94/62/EC
· Znakowanie opakowań w Polsce i w Unii Europejskiej
· Terminologia dotycząca opakowań
· Kaucja na opakowania środków niebezpiecznych
· Normy mandatowe i normy zharmonizowane z Dyrektywą 94/62/EC
· Ocena zgodności opakowań z wymaganiami
· Praktyczne wskazówki w zakresie realizacji przez firmy ustawowych obowiązków
· Lista referencyjna organizacji odzysku i zakładów recyklingowych
· Zmiany w sprawozdawczości

Wykłady poprowadzą specjaliści z Ministerstwa Środowiska i COBRO

Seminarium odbędzie się 29 czerwca 2004 r. w siedzibie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 11 w godz. 10.30 - 15.00

Koszt udziału 1 osoby wynosi 500 zł (w cenie materiały szkoleniowe, przewodnik terminologiczny, zaświadczenie, przerwy kawowe, obiad). Dla członków KIO oraz przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy 400 zł.

Informacja dotycząca seminarium i zgłoszenie uczestnictwa:
Małgorzata Grochocka
Tel. 0-22 842 20 11 w.39, Fax: 0-22 842 23 03
e-mail: eko@cobro.org.pl

Szczegółowy program seminarium i karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.cobro.org.pl
Źródło: ''