Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) z siedzibą przy ul. Konstancińskiej w Warszawie zaprasza w dniu 25 stycznia br. do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Opakowania a środowisko".

Program seminarium obejmie m.in:

Zmiany Polskiego systemu prawnego w obszarze odpadów opakowaniowych

- zawarte w nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- wynikające z nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC

Warsztaty konsultacyjne dla przedsiębiorców w zakresie realizacji ustalonych ustawowo obowiązków

- Terminologia związana z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- Postępowanie z odpadami opakowaniowymi na terenie przedsiębiorstwa
- Wymagania dotyczące opakowań wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności
- Redukcja odpadów u źródła
- Eliminowanie z opakowań metali ciężkich i niebezpiecznych dla środowiska substancji
- Kryteria dla opakowań wielokrotnego użycia
- Przydatność do odzysku
- Zasady znakowanie opakowań w kraju i Unii Europejskiej
- Niebezpieczne odpady opakowaniowe
- Kaucja na opakowania środków niebezpiecznych
- Sprawozdania OŚ-OP1 oraz grupy OPAK
- Lista referencyjna organizacji odzysku i zakładów recyklingowych

Wykłady poprowadzą specjaliści z Ministerstwa Środowiska i COBRO

Seminarium odbędzie się 25 stycznia 2005 r. w siedzibie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 11 w godz. 10.30 - 15.00

Koszt udziału 1 osoby wynosi 500 zł (w cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, obiad). Dla członków KIO oraz przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy 400 zł.

Informacja dotycząca seminarium i zgłoszenie uczestnictwa:
Małgorzata Grochocka
Tel. 0-22 842 20 11 w.39, Fax: 0-22 842 23 03
e-mail: eko@cobro.org.pl

Szczegółowy program seminarium i karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.cobro.org.pl
Źródło: ''