"Opakowania Biodegradowalne" są kolejną publikacją COBRO, z dziedziny ekologii opakowań i stanowią ciekawe i praktyczne kompendium wiedzy na temat nowych polimerowych materiałów opakowaniowych przydatnych do kompostowania i wprowadza w tematykę współczesnej biotechnologii.

Wydawnictwo w sposób syntetyczny omawia grupę zagadnień w obszarze produkcji i użytkowania opakowań biodegradowalnych oraz gospodarki odpadami, które można poddać recyklingowi organicznemu. Książka autorstwa Hanny Żakowskiej w przystępny sposób przedstawia mechanizmy biodegradacji, rodzaje biodegradowalnych materiałów opakowaniowych i zastosowania tych akceptowanych ekologicznie materiałów do wytwarzania opakowań.

Wydawnictwo dofinansowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydanie można zamawiać:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
tel: (22) 842-20-11, 651-83-96, fax: (22) 842-23-03
e-mail: eko@cobro.org.pl
Źródło: ''