W dniu 1 lipca 2001 r. weszła w życie nowa wersja Umowy Europejskiej ADR, dotyczącej przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2003 r.

Wtedy też zaczną obowiązywać nowe przepisy określone w zrestrukturyzowanym regulaminie przewozów kolejowych materiałów niebezpiecznych RID. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, jako wyznaczony przez Ministra Gospodarki organ kompetentny, upoważniony do certyfikacji opakowań do materiałów i produktów niebezpiecznych zgodnie z ratyfikowanymi przez Rząd RP przepisami międzynarodowymi: RID, ADR, IMDG Code i IATA DGR organizuje seminarium na powyższy temat.
więcej >>>
Źródło: ''