Uprzejmie informujemy, że Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań (COBRO) organizuje w dniach 22-24 października 2002 r. 3-dniowe szkolenie pt: „OPAKOWANIA DO ŻYWNOŚCI”

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami stawianymi opakowaniom stosowanym do pakowania żywności. Szkolenie będzie prowadzone przez najlepszych wykładowców zarówno z COBRO jak i innych Ośrodków w Polsce w formie wykładów oraz ćwiczeń i obejmować będzie następujące zagadnienia:
- Materiały i opakowania stosowane do pakowania żywności
- Ocenę przydatności opakowań do pakowania żywności z punktu widzenia wymagań higieniczno-sanitarnych i jakościowych; aspekty prawne
- Zasady doboru opakowań do pakowania żywności
- Nowoczesne systemy pakowania żywności
- Gospodarkę opakowaniami w przedsiębiorstwie
- Wymagania logistyczne
- Znakowanie opakowań
- Wzornictwo i marketing
- Aspekty ekologiczne wytwarzania i stosowania opakowań
- Obowiązki producentów opakowań do żywności w zakresie spełnienia wymagań Unii Europejskiej i prawa polskiego dotyczących ochrony konsumenta i środowiska

Szkolenie odbędzie się w Centralnym Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Opakowań w Warszawie. Koszt udziału w szkoleniu, obejmujący m.in. koszty materiałów szkoleniowych, organizacji zajęć, ćwiczeń, obiadów - wynosi 1450 PLN.
Powyższa opłata nie obejmuje zakwaterowania.
Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość zarezerwowania noclegów (w pokojach 2-osobowych).
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają świadectwo uczestnictwa w kursie.

Zgłoszenia należy kierować do Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Opakowań
02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11.
Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt z:
inż. E. Godlewska, tel. (0-22) 842-20-11 w. 69
dokładne informacje można również otrzymać pisząc na adres: info@cobro.org.pl
Źródło: ''