Opakowania kartonowe formują symbiozę optymalnego wykorzystania surowców naturalnych, ekologicznej produkcji i możliwości recyklingu.

Badania opisane poniżej zwracają naszą uwagę na zalety opakowań kartonowych w zakresie ich wpływu na środowisko naturalne. Dotyczą one następujących dziedzin:
1. Surowce naturalne
2. Produkcja
3. Regeneracja i ponowne wprowadzanie do produkcji (recykling)

Wynikiem tych badań było dojście do wniosku, że opakowania kartonowe formują symbiozę optymalnego wykorzystania surowców naturalnych, ekologicznej produkcji i możliwości recyklingu.

1. Surowce naturalne
Karton jest materiałem opartym głównie na włóknie mającym pozytywny wpływ na wytrzymałość jak również na środowisko naturalne. Jest on produkowany z włókien podstawowych (ścier drzewny) lub włókien wtórnych, odzyskanych z makulatury lub wymieszanych z włóknami podstawowymi. Te dwa rodzaje włókien są wzajemnie uzupełniającymi się, ekologicznymi surowcami naturalnymi.

- Włókna podstawowe
Włóknem podstawowym kartonu jest drewno, szczególnie drewno z drzew iglastych, brzozy lub eukaliptusa. Z trzebienia pni drzew z lasów pod nadzorem uzyskiwany jest ścier drzewny. Drewno jest jedynym naturalnym, odnawialnym źródłem materiałowym do celów opakowań kartonowych w Europie. Przemysł papierniczy i drzewny ma ugruntowaną pozycję w zarządzaniu lasami. Ilość materiałów uzyskiwana z takich lasów wzrosła dwukrotnie przez ostatnie sto lat. Odpowiednie techniki zarządzania lasami umożliwiły wzrost, który przekracza roczne możliwości zbiorów o 30 procent. Techniki te, ponadto, chronią naturalną florę i faunę lasu, zapewniają różnorodność biologiczną, spełniają zapotrzebowanie przyrody, a także umożliwiają rekreację. Wykorzystanie drewna jako surowca pomaga także zwalczać tak zwany "efekt cieplarniany". Drzewa są produktem natury, powstałym z gleby, wody, światła słonecznego i dwutlenku węgla. Rosnące drzewa pochłaniają znacznie więcej dwutlenku węgla i wiążą go jako węgiel niż drzewa w pełni rozwinięte. Lasy zarządzane w odpowiedni sposób są ciągle "zasilane" młodymi drzewami, przez co dużo wydajniej przetwarzają dwutlenek węgla.

- Włókna wtórne
Włókna wtórne odzyskiwane są z makulatury: gazet, magazynów, tygodników, tektury falowanej oraz składanych kartonów. Są one bardzo często wykorzystywane przy produkcji opakowań kartonowych. Jednakże stosunek pomiędzy włóknem podstawowym a wtórnym w produkcji tektury różni się ze względów ekonomicznych jak i środowiskowych. Przykładowo, jest to uwarunkowane odległością od lasów lub obszarów o dużym zaludnieniu, gdzie uzysk makulatury jest znaczny. Ponowne odzyskiwanie włókna nie oznacza jednak wynalezienia "perpetuum mobile". Podczas każdego cyklu recyklingu włókna ulegają skracaniu i osłabieniu. Aby proces ten był ekonomiczny i przyjazny dla środowiska konieczna jest ciągła dostawa włókna podstawowego podczas cyklu produkcyjnego.

2. Produkcja

Zakłady produkujące tekturę bezustannie polepszają swoje osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska. Wiele zakładów ogranicza zużycie wody poprzez stosowanie systemów z zamkniętym obiegiem wodnym. Zużycie wody przy produkcji papieru i tektury spadło z 167 litrów na kilogram 1950 roku do około 15 litrów na kilogram w 1997 roku. Ponadto, zakłady produkcyjne zmniejszają ilość zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery i wody. Obecnie w Europie do produkcji ścieru drzewnego wykorzystywanego do produkcji tektury stosuje się procesy ECF lub TCF (procesy nie zawierające chloru). Powszechnie również wiadomo, że emisja zanieczyszczeń takich jak AOX, SOX oraz NOX jest dużo niższa niż wartości graniczne ustalone na poziomie narodowym lub europejskim. Zwiększono także ilość inwestycji na izolowanie instalacji w elektrowniach, które spalają produkty uboczne, co dodatkowo zwiększyło poziom standardów dotyczących ochrony środowiska.

3. Regeneracja i ponowne wprowadzanie do produkcji (recykling)

Tektura oraz karton przetwarzane są w taki sposób aby "zamknąć pętlę recyklingu". W całej Europie istnieją różne systemy i zakłady odzyskowe, które przetwarzają opakowania kartonowe do ponownego użycia. Opakowania te odbierają z posesji przemysłowych lub domowych odpowiednie służby miejskie lub zakłady zajmujące się przetwarzaniem makulatury. Jeżeli odzyskanie włókna nie jest możliwe lub rozsądne, tekturę można zawsze wykorzystać jako źródło energii. Jest ona często wykorzystywana jako paliwo odnawialne w elektrowniach korzystających z odpadków, zastępując olej lub paliwo. Korzystne jest także wyrównanie poziomu dwutlenku węgla w atmosferze - spalanie opakowań kartonowych (tak jak spalanie drewna) uwalnia tylko dwutlenek węgla, który był pochłonięty niedawno przez drzewa. Spalanie olejów czy węgla uwalnia do atmosfery związki dwutlenku węgla, które były pochłonięte miliony lat temu. Europejska Wytyczna dotycząca opakowań i ich utylizacji dopuszcza także regenerację organiczną, czyli kompostowanie tektury, jako materiału pakującego pochodzenia naturalnego, który jest uważany za ulegający biodegradacji. Jeżeli karton zostanie zasypany wraz z innymi odpadkami, nie ma on negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Więcej informacji na temat opakowań kartonowych znajdą Państwo w artykule "Dlaczego karton?" w dziale Publikacje
Źródło: ''

Komentarze

  • paliwo odnawialne w elektrowniach

    nie paliwo odnawialne w elektrowniach . lecz paliwo alternatywne.... w elektrowniach