Cel Konferencji: Zwrócenie uwagi na logistykę odpadów opakowaniowych podczas organizacji imprez masowych i możliwość wykorzystania opakowań kompostowalnych jako innowacyjną oraz zrównoważoną ekologicznie alternatywę. Rozwiązania tego rodzaju zastosowano już podczas organizacji Igrzysk Olimpijskich w Sydney (2000), Salt Lake City (2002), Turynie (2006), Pekinie (2008), a także zaplanowano je w 2012 w Londynie.


Miejsce Konferencji: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11
Dzień Konferencji: 24.05.20012 r., godz. 1100


Imprezy masowe gromadzą wielu mieszkańców, kibiców i turystów. Wśród licznych problemów związanych z ich organizacją (stadiony, drogi, zaplecze socjalne i hotelowe itd.), należy również zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia obsługi gastronomicznej dla dużej ilości osób. Jest to związane z powstaniem zwiększonej ilości odpadów opakowaniowych, głownie z tworzyw sztucznych. Odpady te trzeba w krótkim czasie odebrać i poddać procesom odzysku. Naczynia jednorazowe z tworzyw sztucznych stosowane w barach szybkiej obsługi, kioskach gastronomicznych i innych punktach gastronomicznych serwujących napoje oraz piwo, w wielu przypadkach można zastąpić opakowaniami kompostowalnymi wykonanych z materiałów biodegradowalnych.
W porównaniu z opakowaniami z tradycyjnych tworzyw sztucznych, podstawową zaletą opakowań wytworzonych z materiałów biodegradowalnych, jest możliwość ich zbierania po zużyciu razem z odpadami organicznymi, a następnie poddanie procesowi kompostowania w instalacjach przemysłowych. Zgodnie z terminologią jest to proces recyklingu organicznego.
Kompostowanie odpadów organicznych jest całkowicie akceptowane z uwagi na wymagania ochrony środowiska. Opiera się na naturalnych procesach biochemicznych, zintensyfikowanych w sztucznie wytworzonych warunkach przemysłowych dzięki zapewnieniu optymalnego środowiska do przebiegu procesów oraz możliwości sterowania tymi procesami.
Jak podkreślają specjaliści kompostowanie odpadów biodegradowalnych jest procesem znacznie tańszym niż recykling materiałowy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Jednak opakowania przewidziane do przetworzenia w procesach biologicznych muszą podlegać badaniom, które potwierdzą spełnienie wymagań związanych z przydatnością do kompostowania. Należy je również oznaczyć rozpoznawalnym przez mieszkańców znakiem, gdyż podlegają zbiórce razem z odpadami organicznymi, a nie systemowi zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.


IMPREZY MASOWE

Liczba imprez masowych, które są znaczącym producentem odpadów, w roku 2011 w stosunku do roku 2010 wzrosła o 7,1% i wyniosła 7 799 z czego 43% stanowiły imprezy artystyczno-rozrywkowe, 30% imprezy sportowe i 27% mecze piłkarskie. Na samych meczach ekstraklasy, które stanowiły zaledwie 3,07% wszystkich imprez masowych, frekwencja wyniosła 2 091 207 uczestników. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych mówi, że imprezy masowe, które odbywają się na stadionie, to takie w których uczestniczy przynajmniej 1000 osób. W takim razie możemy szacować, że frekwencja wyniosła nie mniej niż 7 559 000 osób. Zakładając frekwencję jak na meczach ekstraklasy mogło to być nawet 69 637 193 uczestników.
Ósmego czerwca rozpoczyna się turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Na piętnastu meczach, które odbędą się na stadionach w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku może zgromadzić się 726 691 kibiców. Takiej liczby osób możemy spodziewać się na samych stadionach. Poza nimi będzie ich o wiele więcej.
Tak duża liczba osób to tony odpadów. Będą to butelki i kubki po napojach, tacki na jedzenie, opakowania zbiorcze i wiele innych. Impreza typu Euro to wielkie wyzwanie pod względem organizacyjnym, sportowym ale przede wszystkim zagospodarowania odpadami. Naszym obowiązkiem jest zagospodarować je w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu miały negatywny wpływ na środowisko. Konieczna jest ich segregacja i recykling.
W przyszłości możemy spodziewać się jeszcze większej frekwencji na imprezach masowych. Po Euro stadiony posłużą do organizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalno-sportowych. Frekwencja na meczach ekstraklasy z roku na rok zwiększa się, żużel nie traci na popularności, gale bokserskie i MMA zapełniają wielotysięczne hale, gwiazdy muzyki z zagranicy coraz chętniej odwiedzają nasz kraj. Kluczowe będzie szacowanie ilości odpadów i planowanie jak te odpady zagospodarować.

STREFA KIBICA

Strefa kibica, umiejscowiona przy placu Defilad, będzie mogła pomieścić 100 tys. kibiców w dniu meczowe i 20-30 tys. w pozostałe. W ciągu 25 dni, w których otwarta będzie strefa kibica może przewinąć się przez nią aż 2 220 000 osób.
W strefie kibica przewidziane jest 5 kompletów pojemników do segregacji odpadów (2 na tworzywa i 1 na papier). Wnoszenie szkła do strefy kibica będzie zabronione. Dziennie przewidziana jest wywózka przynajmniej 15 kontenerów. Ich liczba może dojść nawet do 40 dziennie. W każdym z nich pomieści się około 300 worków, każdy o pojemności 240 l (7 m3). Objętość śmieci wyniesie minimum 21 500 m3 a może dojść do 84 000 m3 na dzień.
Kubatura Stadionu Narodowego to 1 000 000 m3. Jeśli ilość kontenerów będzie wynosiła 40 na dzień to cały Stadion Narodowy zapełniłby się śmieciami w ciągu 12 dni meczowych.Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w mln ton na rok 2010:
Wytworzone w ciągu roku – 113
W tym poddane odzyskowi – 84,3
Dotychczas składowane (nagromadzone) na terenach własnych zakładów (stan w końcu roku) – 1724
Odpady komunalne zebrane – 10
W tym unieszkodliwione w spalarniach i kompostowniach – 0,7

Odpady komunalne wytworzone w 2009 – 12,1 mln t ; 0,31 na osobę 310 tys. t
Stan ludności: 38 200 tys.Źródło: ''