Data rozpoczęcia
2013-11-15
Data zakończenia
2013-11-15
Miejsce
Warszawa

Na szkoleniu przedstawione zostaną obowiązki przedsiębiorców, które wynikają m.in. z:

- nowej ustawy z dnia 13.06.2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – w zakresie olejów smarowych i opon.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane nowe rozwiązania prawne na tle dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Ostatnia godzina zajęć zostanie przeznaczona na konsultacje z trenerem.

PROGRAM


Część I, godz. 10.00 - 16.00

1. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

- Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
- Wymagania zasadnicze dla opakowań.
- Nowe oznakowanie opakowań.
- Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
- Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
- Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
- Zwolnienia podmiotowe z ustawowych obowiązków.
- Rejestr przedsiębiorców.
- Rejestr działalności regulowanej.
- Obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.
- Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
- Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
- Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku.
- Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
- Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań.
- Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych ustalone na lata 2013 – 2014 oraz w kolejnych latach.
- Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
- Jednostkowe stawki opłat produktowych w 2013 roku.
- Wzór sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań.
- Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych za granicę opakowań sporządzane przez przedsiębiorcę - przykłady wypełniania sprawozdań.

2. Nowa - stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

- Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy.
- Nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów.
- Rejestr przedsiębiorców.

Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

Część II, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje z trenerem.

Wykładowca:


Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, doświadczony szkoleniowiec, pracownik Ministerstwa
Środowiska.

Miejsce:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w pobliżu centrum, z dogodnym dojazdem z Dworca Centralnego.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy
szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w hotelach w pobliżu miejsca szkolenia. W przypadku
zainteresowania, prosimy o kontakt.

Cena:


590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co
najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat
ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.