Projekty rozporządzeń do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz.638)

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach
(plik pdf, 102 KB)

- termin przesyłania uwag: 07.11.2002
- departament odpowiedzialny za przygotowanie projektu: Departament Polityki Ekologicznej
- adres, pod który można przesyłać uwagi: inga.krasniewska@mos.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie oznaczania opakowań
(plik pdf, 168 KB)

- termin przesyłania uwag: 24.09.2002
- departament odpowiedzialny za przygotowanie projektu: Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii
- adres, pod który można przesyłać uwagi: bartosz.zambrzycki@mos.gov.pl