Według analiz dokonanych przez ekspertów DNB, opakowania to jeden z najlepiej rozwijających się sektorów gospodarki. Z najnowszego ich raportu wynika, że najsilniejszą perspektywę wzrostu (9 – 10% w skali roku) mają firmy działające w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych. Biorąc jednak pod uwagę to, że średni czas rozkładu plastikowej butelki to nawet 450 lat, recykling opakowań plastikowych staje się poważnym wyzwaniem i głównym ryzykiem dla rozwoju tego segmentu.

Opakowania przyszłości - z jakiego materiału będą wyprodukowane?

W krótkiej perspektywie światowy rynek opakowań powinien rosnąć w tempie ok. 6% rocznie.

W najnowszym raporcie DNB „Packaging. Industry report, 2017” (na podstawie danych finansowych wiodących producentów z sektora opakowań publikowanych w ich sprawozdaniach finansowych oraz za pośrednictwem Bloomberga) sektor opakowań plasuje się na 2. miejscu w rankingu stabilnej zdolności do obsługi długu (zaraz po globalnym sektorze opieki zdrowotnej). Branżę tą charakteryzuje wysoka marżowość, choć poszczególne subsegmenty różnią się od siebie. Najwyższą efektywność biznesową (mierzoną marżą EBITDA) zaoobserwować można w segmencie opakowań szklanych, najbardziej stabilne marże charakteryzował segment opakowań z metali, bardzo dobrze radzi sobie również segment papieru i tektury. Z analizy DNB wynika również, że materiałem, który jest najbardziej zbliżony do ideału, jeśli chodzi o ekonomiczno–praktyczne zastosowanie są opakowania z tworzyw sztucznych. Rynki kapitałowe największych wzrostów upatrują właśnie w tych opakowaniach, z drugiej strony są one również największym wyzwaniem dla środowiska naturalnego. Dobre perspektywy całego sektora są powodem dużego zainteresowania inwestorów tą branżą i zwiększonej aktywności w zakresie fuzji i przejęć. 

 

Patrycja Bednarek, Ekspert DNB Bank Polska w Biurze Przemysłu Wytwórczego i Spożywczego:

- "Wiodącym czynnikiem rozwoju sektora opakowań jest rozwój gospodarczy mierzony wzrostem PKB, rosnące wydatki na konsumpcję, z czego najistotniejszą część stanowią wydatki na żywność i napoje. Rozwój branży wspiera rosnąca klasa średnia i jej modele życiowe, w tym: rosnący udział 1-osobowych gospodarstw domowych. Postępująca, szeroko rozumiana globalizacja, wpływa z kolei na rozwój logistyki oraz e-commerce, z którą wiąże się „podwójne” pakowanie produktów (raz opakowany produkt wymaga pakowania w transporcie zbiorczym, a coraz częściej ponownego – w związku z zakupami przez Internet). Analiza spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że przez ostatnie 10 lat sektor opakowań rósł szybciej niż branże takie, jak budowlana czy motoryzacyjna; rozwijał się on również szybciej niż średnia dla spółek z S&P500. Sektor opakowań oceniany jest przez nas na 2. miejscu w rankingu stabilnej zdolności do obsługi długu (zaraz po globalnym sektorze opieki zdrowotnej). Ogólna wysoka marżowość branży opakowań również daje solidne podstawy do pozytywnej oceny kredytowej, choć oczywiście poszczególne subsegmenty różnią się od siebie. Najwyższą marżę EBITDA obserwujemy w segmencie opakowań szklanych. Przez ostatnie 10 lat największą stabilność marż wykazywał segment opakowań z metali, natomiast największe wahania pokazuje segment opakowań z tworzyw sztucznych, przy wyższej przeciętnie marżowości dla opakowań giętkich (flexibles) niż twardych (rigid). Wszystkie subsegmenty charakteryzują się akceptowalnym wskaźnikiem dźwigni finansowej, wahającym się między 1.9x a 2.7x. Bardzo duże różnice występują natomiast w zakresie cyklu konwersji gotówki: najdłuższy cykl (powyżej 130 dni) występuje dla szkła, najkrótszy zaś (35) dla metalu. W każdym subsegmencie dobrze oceniamy ryzyko zmian cen surowców, bowiem ewentualny wzrost ich cen udaje się w akceptowalnym czasie przenieść na produkt finalny i odbiorcę końcowego. Z kolei w segmencie pulpy papierowej i papieru mamy skrajnie różne perspektywy wzrostu. Przy globalnym wzroście popytu na pulpę papierową, nadal utrzymuje się globalna nadpodaż mocy produkcyjnych, co utrudnia generowanie odpowiednich marż. Sam papier zmaga się z wszechobecną globalizacją i odejściem od tradycyjnych drukowanych nośników informacji, przez co firmy muszą bardziej wnikliwie upatrywać nisz dla rozwoju. Bardzo dobrze powodzi się natomiast segmentowi papieru higienicznego, w którym popyt nie tylko stale rośnie, ale również nie wykazuje istotnych wahań cykli koniunkturalnych, przez co jego wzrost jest oceniany jednoznacznie pozytywnie. Ogólne dobre perspektywy branży sprawiają, że sektor opakowań cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Różnice w stopach zwrotu z zainwestowanego kapitału w poszczególnych segmentach są motorem zwiększonej aktywności w zakresie fuzji i przejęć." 

 

Wojciech Kochański, Ekspert DNB Bank Polska w Biurze Przemysłu Wytwórczego i Spożywczego:

 - "W krótkim terminie światowy rynek opakowań powinien rosnąć w tempie ok. 6% rocznie. Jednak wzrost ten będzie różny w zależności od materiału, z jakiego opakowanie jest wyprodukowane. Rynki kapitałowe spodziewają się największych wzrostów (9 – 10% w skali roku) w opakowaniach z tworzyw sztucznych, mimo, że są one największym wyzwaniem dla środowiska naturalnego. W swoim nowym raporcie charakteryzujemy krótko poszczególne subsegmenty i prognozujemy ich wzrosty w 2018 r.:

  • Niewątpliwymi zaletami papieru jest to, że surowiec ten jest powszechnie dostępny, lekki, opakowania tanie w produkcji, a ponadto biodegradowalne i przyjazne dla środowiska. Dodatkowo nadają się dobrze dla celów marketingowych; dzięki szerokim możliwościom nadruku oraz są idealne jako opakowania zbiorcze przeznaczone do transportu dóbr. Prognozowany wzrost sektora w 2018 roku to 2%.
  • Szkło z kolei ma wszystko to, czego brakuje opakowaniom z papieru – doskonałe właściwości do przechowywania żywności i napojów (jest sterylne i nie chłonie wilgoci), dodatkowo podobnie jak papier w 100% podlega recyklingowi. Prognozowane wzrosty w roku 2018 w sektorze opakowań szklanych szacujemy na 3%.
  • Metal wydaje się kompromisem pomiędzy papierem i szkłem. Niestety wiążą się z tym wyższe koszty wytworzenia opakowania, nie jest tak plastyczny jak np. tworzywo sztuczne  i w niektórych przypadkach może dochodzić do przenikania substancji aktywnych do wewnątrz opakowania. Mimo swoich wad, opakowania metalowe powinny rosnąć ok. 5% w skali roku.
  • Na koniec wydawałoby się materiał idealny – tworzywo sztuczne. Jest lekkie, wytrzymałe, sterylne, nadaje się do przechowywania żywności długoterminowo. Minusem jest ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Tworzywo sztuczne nie jest biodegradowalne, stanowi odpad zanieczyszczający środowisko, a jego recykling jest trudny i kosztowny. Mimo to, prognozy wzrostu w tym subsegmencie są, naszym zdaniem, najwyższe, tj. 9 – 10% w skali roku.

Wydaje się więc, że materiałem, który jest najbliższy ideału, jeśli chodzi o ekonomiczno-praktyczne zastosowanie są opakowania z tworzyw sztucznych. Poza wymienionymi powyżej zaletami pozwalają one również na produkcję przezroczystych opakowań (pożądana cecha i wyraźnie rosnący obecnie trend), jak również bardzo dobrze sprawdzają się w transporcie. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że średni czas rozkładu plastikowej butelki to nawet 450 lat, recykling takich opakowań staje się poważnym wyzwaniem i głównym ryzykiem dla rozwoju tego segmentu. Przykładowo, Francja wprowadziła prawo mówiące o tym, że do 2020 roku jednorazowe talerze i sztućce powinny być wyprodukowane wyłącznie z biodegradowalnych materiałów. Unia Europejska planuje w ciągu 15 lat ograniczyć liczbę jednorazowych reklamówek o 80%. Czy oznacza to chęć całkowitego wyeliminowania tworzyw sztucznych? Na ten moment jest to mocno wątpliwe. Na pewno duży nacisk będzie kładziony na produkcję bioplastików i ograniczanie emisji szkodliwych substancji do środowiska przez producentów sztucznych opakowań."

 

DNB Bank Polska
DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od 2002 roku, a jego właścicielem  jest Grupa DNB – największa norweska grupa finansowa, legitymująca się wysokimi długoterminowymi ratingami (A+ wg Standard&Poor’s oraz Aa2 wg Moody’s), a jednocześnie najwyższym (wśród skandynawskich konkurentów) indeksem satysfakcji klientów (por. Greenwich Customer Satisfaction Index). Grupa prowadzi swoją działalność w 19 krajach. Jej aktywa na koniec 2015 roku wyniosły ponad 270 mld EUR. DNB posiada oddziały w najważniejszych centrach finansowych świata, m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze, a jego akcje notowane są na giełdzie w Oslo. DNB Bank Polska S.A. to specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów, takich jak: energetyka, w tym odnawialne źródła energii, handel hurtowy i detaliczny, TMT (telekomunikacja, media, technologie), motoryzacja, opakowania, produkcja żywności, usługi.

 

Dowiedz się więcej o DNB Bank Polska

 

Źródło: DNB Bank Polska