Nakładem Wydawnictwa Instytutu Logistyki i Magazynowania ukazało się II wydanie książki pt. Opakowania w systemach logistycznych autorstwa A. Korzeniowskiego, M. Skrzypka i G. Szyszki.

Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń badawczych i dydaktycznych zespołu autorskiego. W celu lepszego zrozumienia treści Autorzy prezentują przykłady funkcjonujących rozwiązań w logistycznym łańcuchu opakowań, akcentując przede wszystkim znaczenie i funkcje spełniane przez opakowania w systemach logistycznych. Nowością tego wydania jest między innymi poszerzenie treści o zagadnienia związane z ekologicznymi aspektami gospodarki zużytymi opakowaniami. Ponadto wiele miejsca poświęcono omówieniu nowych regulacji prawnych dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych.

Więcej w dziale:PUBLIKACJE
Źródło: ''