Na łańcuch dostaw składają się wszystkie czynności, które wiążą się z transportem towarów, a także ich przeróbką. Inaczej można go określić jako sieć połączeń od źródła produktu do klienta docelowego. Trzy jego główne etapy to zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. Logistyka łańcucha dostaw to kwestia, która ma istotne znaczenie dla producentów i podwykonawców, gdyż wpływa ona na efektywność i koszty procesu produkcji. Jednym z wielu elementów tego procesu są opakowania transportowe – wielokrotnego lub jednorazowego użytku. Na czym polega przewaga tych pierwszych?

opakowanie wielokrotne

Opakowania transportowe – kluczowe informacje

Opakowania transportowe są niezbędnym elementem łańcucha dostaw – to w nich znajdują się przemieszczane komponenty, części i inne rozwiązania. Do ich najważniejszych funkcji zaliczamy:

  • Zabezpieczanie przed uszkodzeniami, do których może dojść w czasie transportu, jak i podczas załadunku i rozładunku.
  • Ochrona rzeczy przed czynnikami atmosferycznymi i klimatycznymi.
  • Zapewnianie odpowiednich warunków do przechowywania danych produktów w zależności od tego, o jaki chodzi asortyment.

Oczywiście kluczowe znaczenie ma to, aby opakowania były dopasowane do danych produktów. Np. artykuły spożywcze muszą mieć zapewniony odpowiedni przepływ powietrza.

Wybierając opakowania transportowe, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, a w tym:

  • Materiał – mogą być one metalowe, szklane, papierowe, tekturowe, drewniane, z tworzyw sztucznych czy też mieszane. W opakowaniach wielokrotnych materiałem godnym polecenia są tworzywa sztuczne z uwagi na ich właściwości - opakowania z tworzyw są lekkie i odporne jednocześnie. Popularnością cieszą się paletowe skrzynie „plastikowe”, które nadają się do transportu różnego typu produktów, w tym również towarów ciężkich. Często używane są też różnego rodzaju pudełka, pudła, pojemniki z tworzyw sztucznych.
  • Wymiary – przede wszystkim muszą mieścić się w nich produkty, które mają być transportowane i magazynowane.
  • Konstrukcję – Opakowania wielokrotne z tworzyw mogą mieć dowolną konstrukcję, w tym wzmacnianą, nadającą się do sztaplowania. Mogą być otwarte lub zamykane, z różnorodnymi akcesoriami.

Jak zostało wspomniane, opakowania mogą być jednorazowe i wielokrotnego użytku. Dla firmy pod wieloma względami lepsze są te, które można zastosować powtórnie. Co za tym przemawia?

Opakowania jednorazowe vs wielokrotnego użytku

To, jakie opakowania wybierze przedsiębiorstwo, zależy od wielu kwestii. Ich rodzaj przekłada się natomiast m.in. na koszty i efektywność procesu produkcyjnego. Bezdyskusyjnie korzystniejszym rozwiązaniem jest postawienie na opakowania wielokrotnego użytku.

Ich zalety uwidaczniają się w trzech ważnych obszarach:

  • Ekonomia – pudła wielokrotnego użytku są rozwiązaniami, z których można korzystać długotrwale. Zatem nie musimy każdorazowo ponosić kosztów opakowań o jednorazowym zastosowaniu. Ile wynosi oszczędność? W zależności od specyfiki zakładu lub procesu produkcyjnego – nawet do kilkudziesięciu procent. Firmy wdrażały opakowania wielokrotnego użytku już lata temu – wtedy również przekładało się to na wysokie oszczędności. W 2003 roku producent czekolady Ghirardelli Chocolate wprowadził do wewnętrznej dystrybucji pojemniki wielokrotnego użytku. Wyliczono, że przez 5 lat użytkowania takich opakowań firma zaoszczędziła 1,9 mln dolarów. Dzięki tej decyzji na wysypisko nie trafiło około 350 ton odpadów, co przyniosło kolejne oszczędności – 2,7 tys. dolarów rocznie, bo tyle wynosiłyby koszty utylizacji opakowań jednorazowych. Zatem dla tej firmy był to bardzo opłacalny krok.
  • Efektywność – opakowania wielokrotnego użytku muszą być trwałe i dlatego wykonane są z wytrzymałych materiałów. Są przeznaczone do długotrwałej eksploatacji, a co za tym idzie – zapewniają one lepszą ochronę produktom. Dzięki nim istnieje mniejsze ryzyko tego, że artykuły zostaną uszkodzone na etapie załadunku, transportu czy rozładunku i magazynowania. Fakt, że są one bardzo wytrzymałe, powoduje również, iż mają zastosowanie w ich przypadku procesy automatyzacji i możliwa jest większa efektywność manipulacji takimi pojemnikami.
  • Ekologia – kolejną korzyścią, która wynika z wykorzystywania wielorazowych opakowań, jest wyeliminowanie problemu ich gromadzenia, a następnie usuwania. Mogą one trafić od klienta do spedytora lub być odebrane przez dostawcę przy okazji kolejnej dostawy. Opakowania przeznaczone do wielokrotnego użytku mogą służyć firmie przez wiele lat, a kiedy się zniszczą, można je poddać całkowitemu recyklingowi. Tym samym zmniejsza się liczba opakowań trafiających na wysypiska śmieci i niższe są koszty ponoszone przez firmę z tego tytułu. Przykładem firmy, w której wdrożono pojemniki wielorazowego użytku jest szwajcarska sieć sklepów samoobsługowych Migros. Po ich wprowadzeniu przedsiębiorstwo oszczędziło rocznie 60 tys. opakowań jednorazowych.

Nie brakuje zatem argumentów za korzystaniem z opakowań wielokrotnego użytku.

opakowania wielokrotne

Unia Europejska rekomenduje opakowania wielokrotnego użytku

2 lipca 2019 r. weszła w życie dyrektywa UE 2019/904, której celem jest zmniejszenie ilości odpadów. Promowane jest stopniowe eliminowanie produktów jednorazowego użytku, a stawianie na rozwiązania o wielokrotnym zastosowaniu. Negatywny wpływ materiałów sztucznych, m.in. na środowisko, nasze zdrowie czy gospodarkę, powoduje, że wręcz konieczne jest wybieranie artykułów, które można powtórnie wykorzystać. Może to znacząco zmniejszyć liczbę odpadów, które trafiają na wysypiska, do mórz i innych zbiorników, a także do miejsc publicznych.

Celem wspomnianej dyrektywy jest ograniczenie ilości śmieci wprowadzanych do obrotu, co zapewne będzie jednoznaczne z ustaleniem ograniczeń pod względem ich produkcji. Bez względu na to, jakie przepisy zostaną wprowadzone, nie zmienia to faktu, iż wdrożenie opakowań wielokrotnego użytku w łańcuchu dostaw jest słusznym wyborem. Rozwiązanie to pod wieloma względami wygrywa z opakowaniami jednorazowymi.