Dbałość o odpowiednią wilgotność względną wyrobu papierowego powinna występować na każdym etapie produkcji, transportu, przechowywania i przetwarzania. Producent wyrobów papierowych powinien więc zadbać o dostarczenie do zakładu przetwarzającego wyrobu o ustalonych parametrach wilgotnościowych.

Dla osiągnięcia tego celu wyrób papierowy musi być przez producenta zabezpieczony przed zmianą wilgotności dzięki wilgocioszczelnemu opakowaniu.
Tworzywem, które nie przepuszcza pary wodnej, jest polietylen. To bardzo popularne i tanie tworzywo sztuczne, które łatwo ulega przetwarzaniu na różnego rodzaju folie stosowane powszechnie w opakowalnictwie. Obecnie najczęściej stosowane do pakowania wyrobów papierowych są termokurczliwe folie polietylenowe oraz papiery pakowe powlekane polietylenem na stronie spodniej.
Folie termokurczliwe mają specjalne właściwości. Są one przy produkcji rozciągane i w tym stanie chłodzone. Przy powtórnym ogrzaniu ulegają znacznemu zmniejszeniu wymiarów, czyli skurczeniu. Jeśli przed skurczeniem folii uformujemy w odpowiedni sposób opakowanie, to po skurczeniu dokładnie dopasuje się ona do kształtu pakowanego towaru. Opakowanie stanie się szczelne.
Termokurczliwe folie polietylenowe znalazły największe zastosowanie przy pakowaniu arkuszowych wyrobów papierowych na paletach bez względu na to, czy są układane luzem, czy też pakowane przedtem w paczki.
Do tego celu stosuje się folie o największej grubości, tj. 200-250 µ. Obkurczenie ładunku na palecie taką folią wytwarza na tyle dużą siłę skurczu, że następuje jego unieruchomienie. Unieruchomienie to jest przeważnie wystarczające przy pakowaniu wyrobów papierowych o dość szorstkiej lub szorstkiej powierzchni. Takie właściwości mają wyroby niepowlekane bez względu na wygładzenie powierzchni. W przypadku pakowania wyrobów papierowych o gładkiej powierzchni obkurczenie folią termokurczliwą może okazać się niewystarczające dla całkowitego unieruchomienia ładunku. Występuje to w przypadku wyrobów dwustronnie powlekanych, w większym stopniu wyrobów błyszczących, w mniejszym – wyrobów matowych.
Im większa jest gramatura wyrobu, jego sztywność, tym częściej obkurczenie folią termokurczliwą może okazać się niewystarczające. Wtedy konieczne staje się dodatkowe unieruchomienie ładunku np. taśmami metalowymi lub z tworzywa sztucznego - polipropylenowymi. Takie wzmacnianie powoduje konieczność dodatkowych zabezpieczeń krawędzi stosu.
Papiery powlekane polietylenem lub innego rodzaju tworzywami sztucznymi nie są stosowane do pakowania palet, natomiast są bardzo przydatne jako materiał opakowaniowy dla paczek. Pakowanie w paczki stosuje się tylko przy droższych, bardziej luksusowych wyrobach papierowych oraz używanych w biurach i przez indywidualnych odbiorców. W przypadku masowego użycia wyrobów papierowych pakowanie w paczki jest nie tylko zbyteczne, ale i utrudnia procesy przetwarzające. Papiery powlekane polietylenem umożliwiają bardzo estetyczne uformowanie paczki. Papier ten łatwo jest zadrukować; jest on też nieprzezroczysty, dzięki czemu chroni zawartość paczki przed działaniem promieniowania słonecznego. Opakowanie wilgocioszczelne nie utrzymuje stałej ilości wody w wyrobie papierowym przez nieograniczony okres. Wg danych literaturowych, takie opakowanie umożliwia uzyskanie dostatecznej wilgocioszczelności na 6 miesięcy, a nawet do jednego roku; zależy to od warunków przechowywania. Jednakże takie opakowanie daje możliwość znacznego uproszczenia procesów technologicznych u przetwarzającego wyroby papierowe. Ułatwia to znacznie prawidłowe przeprowadzenie wielu procesów technologicznych.

tekst pochodzi z czasopisma "POLIGRAFIKA"