Opakowanie, wyrób przemysłowy przeznaczony do umieszczania w nim towaru, w celu ochrony przed uszkodzeniami, np. mechanicznymi, chemicznymi, podczas transportu, składowania, obrotu handlowego itp.

Jako materiał do opakowania służyć może: papier, tektura, blacha, szkło, drewno, sklejka, folia metalowa (folia), tkaniny, tworzywa sztuczne i in.

Spotyka się również opakowania specjalne z tworzyw dostosowanych do specyficznych własności (głównie chemicznych) niektórych produktów. Tworzywo opakowania nie powinno ulegać oddziaływaniu zawartości ani tworzyć z nią szkodliwych związków. Opakowanie powinno być tanie, lekkie, mocne i zachowujące towar w niezmienionej postaci przez dłuższy czas.