Analiza i ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji, w tym w zakresie weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych

Opracowanie stanowi raport z realizacji pracy pt. Analiza i ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji, w tym w zakresie weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych, zleconej przez Ministerstwo Środowiska, a finansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pracę zrealizował zespół pracowników Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przy udziale pracowników Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej.

Zobacz treść opracowania


Źródło: Ministerstwo Środowiska
Źródło: ''