Od dnia 27 grudnia br. obowiązuje rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt (Dz.U. nr 168, poz. 1642).

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oznakowania materiałów paszowych, dodatków paszowych, premiksów, pasz zawierających dodatki paszowe i mieszanek paszowych wprowadzanych do obrotu, w tym zakres informacji umieszczanych na ich opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania albo dołączonych do dokumentów przewozowych. Informacje umieszczane na opakowaniu lub etykiecie środka żywienia zwierząt wyraźnie muszą być oddzielone od dodatkowych informacji, które mogą być umieszczane na tym opakowaniu lub etykiecie.
Źródło: ''