Poliamid.

Ważną cechą poliamidu jest jego wysoka chłonność wody do 11 %. Całkowicie wysuszony PA jest kruchy. Wzrost wilgoci zwiększa udarność i elastyczność tworzywa. PA w temperaturze 60 stopni C, ulega starzeniu się poprzez utlenianie co powoduje żółknięcie tworzywa i jego kruchość. Elementy wykonane z PA w środowisku oleju mogą pracować w temperaturze do 130 stopni C. Duża chłonnosć wody, wąski zakres temperatur przetwórstwa oraz duża płynność utrudniają przetwarzanie tego tworzywa.

PA powstaje na drodze:
poliaddycji laktanów PA 6
[-NH-(CH2)5-CO-],
polikondensacji odpowiednich aminokwasów PA 11 i PA 12
[-NH-9CH2)10-CO-], [-NH-9CH2)11-CO-]
lub polikondensacji dwuamin kwasów dwukarboksylowych PA 6.6
[-NH-(CH2)6-NH--CO-(CH2)4-CO-].
Metody przetwórstwa: wtrysk, wytłaczanie, nakładanie powłok, polimeryzację w foliach, odlewanie odśrodkowe.
Włókna PA skręca się z włóknami poliestrowymi, bawełną lub wełną.