Data rozpoczęcia
2013-09-23
Data zakończenia
2013-09-26

Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego

PAKFOOD 2013
Kolejna edycja Targów Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD odbędzie się w dniach 23 - 26 września 2013 roku w Poznaniu.

Edycję targów w 2011 roku odwiedziło 45 tys. zwiedzających odwiedziło (wspólny blok sześciu wydarzeń targowych: PAKFOOD, Polagra – Tech, Polagra – Food, Gastro Trendy, Smaki Regionów oraz KWZH).

Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD, najważniejsze wydarzenie o tematyce opakowań spożywczych w tej części Europy, zgromadziło 140 firm z 18 krajów świata (m.in. z Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, USA Włoch, Wielkiej Brytanii) prezentujących surowce i półprodukty do produkcji opakowań, materiały opakowaniowe, gotowe opakowania spożywcze i pomocnicze środki opakowaniowe, a także maszyny do ich produkcji oraz maszyny i urządzenia pakujące, znakujące oraz etykietujące. Obecne były firmy oferujące usługi poligraficzne, a także doradztwo techniczne. Najsilniej reprezentowanym podczas targów segmentem były maszyny pakujące i opakowania do żywności. Ponad 1/3 wystawców stanowiły firmy zagraniczne.

Podczas odbywających się w tym samym miejscu i czasie targów POLAGRA i PAKFOOD przyznano ponad 120 nagród, wyróżnień medali i odznaczeń: m.in. Złote Medale MTP (dla najlepszych produktów prezentowanych na targach), Acantus Aureus (dla stoisk targowych najlepiej sprzyjających realizacji strategii marketingowej firmy), medale z okazji 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich, tytuły „Złotnicka Premium” (dla najlepszych wyrobów z wieprzowiny złotnickiej i ich producentów). Siedmiu wielkopolskich przedsiębiorców zostało włączonych do Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, której ideą jest promocja produkcji i sprzedaży lokalnej i regionalnej żywności. Prezydent RP wręczył ordery i odznaczenia osobom zasłużonym dla polskiego rolnictwa, natomiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznało wyróżnienia w kategorii „Najciekawsza promocja na Targach Polagra-Food”. Osoby i firmy, które swoją działalnością w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju przemysłu opakowaniowego w Polsce zostały uhonorowane nagrodami Polskiej Izby Opakowań.

PROFESJONALNI ZWIEDZAJĄCY


O dobrej koniunkturze na rynku oraz o dynamicznym rozwoju branży świadczy także imponująca liczba zwiedzających. Ekspozycję PAKFOOD oraz odbywających się równolegle targów Polagra – Tech, Polagra – Food, Gastro Trendy, Smaki Regionów oraz Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych odwiedziło blisko 45 tys. zwiedzających z całego świata, a wśród nich m.in..: przedstawiciele przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych i firm handlowych branży spożywczej tj. producenci wyrobów spożywczych i napojów, hurtownicy branży spożywczej i opakowaniowej, przedstawiciele zakładów przetwórstwa mięsnego, rybnego i owocowo-warzywnego oraz sieci handlowych.

NOWOŚCI


PAKFOOD to cenione forum prezentacji najnowszych rozwiązań i technologii, które mają swoją premierę podczas targów w Poznaniu. Podczas targów wśród produktów wyróżnionych znaczkiem nowości można było zobaczyć najnowsze rozwiązania technologicznie w zakresie opakowań, automatów pakujących, belownic, drukarek, etykieciarek, znakowników, weryfikatorów kodów kreskowych, pomp próżniowych oraz wiele innych. Prezentacja nowości przyniosła wiele ciekawych informacji na temat najnowszych technologii i trendów w branży. Tereny MTP stały się innowacyjnym centrum technologii współczesnego przemysłu opakowań.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE


Seminaria, konferencje i prezentacje towarzyszące ekspozycji wystawców pozwalają na zapoznanie się z aktualną sytuacją branży opakowaniowej, wymianę doświadczeń dotyczących innowacji, technologii oraz bezpieczeństwa opakowań, stwarzając przy tym korzystny klimat do nawiązywania kontaktów handlowych w międzynarodowym gronie, a także przynosząc ich uczestnikom wymierne efekty ekonomiczne i marketingowe.

By podkreślić znaczenie opakowań podczas targów odbyła się kolejna już odsłona Dnia Opakowań oraz seminaria dedykowane aktualnym zagadnieniom przemysłu opakowaniowego w Polsce przygotowane przez Polską Izbę Opakowań, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań oraz Instytut Logistyki i Magazynowania przy współudziale Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prelekcje przybliżyły innowacje mające zastosowanie w opakowaniach. Program wzbogaciły także prezentacje firm dotyczące m.in. logistyki w branży opakowań.

Tematykę innowacyjności w branży podęła również Konferencja „Innowacyjne Opakowania” stanowiąca cenne forum wymiany doświadczeń z zakresu nowoczesnych trendów i możliwości w dziedzinie opakowań pomiędzy dostawcami technologii, maszyn, urządzeń i materiałów do produkcji opakowań, a przedstawicielami drukarń opakowaniowych i studiów graficznych projektujących opakowania oraz ich klientami. Spotkanie specjalistów z branży opakowaniowej zorganizowane zostało przez Wydawnictwo Polski Drukarz przy współudziale Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Natomiast wymagania dotyczące produkcji opakowań, oczekiwania zleceniodawców oraz omówienie technologii umożliwiających ich realizację były głównym tematem konferencji „Bezpieczne Opakowanie” organizowanej przez Wydawnictwo Alfa-Print. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń z rynkowymi liderami m.in. w zakresie zagadnień migracji farb i lakierów.

O technologii drukowania fleksograficznego można było dowiedzieć podczas wykładu „Fleksografia opakuje prawie wszystko” zorganizowanego przez Zrzeszenie Fleksografów Polskich.

PRESTIŻOWE NAGRODY


Prestiżowe wyróżnienia – Złoty Medal MTP oraz Acanthus Aureus zostały uroczyście wręczone na Gali Nagród pierwszego dnia targów. Łącznie na tegorocznych targach PAKFOOD, Polagra – Tech oraz Polagra – Food uznanie sądów konkursowych zdobyło 27 produktów oraz 11 stoisk targowych.

Złoty Medal MTP przyznawany jest od 1979 roku i cieszy się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych. Stanowi cenioną formę promocji produktu i doskonały instrument marketingowy, który firmy bardzo chętnie wykorzystują umieszczając wizerunek graficzny Złotego Medalu na swoich produktach oraz materiałach promocyjnych

Produkt nagrodzony Złotym Medalem MTP na Targach Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD:


Dmuchawa gorącego powietrza : Leister HOTWIND SYSTEM
Leister Process Technologies, Szwajcaria
Zgłaszający: HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE Sp. z o.o., Katowice
Pawilon 5, stoisko 68

Sukces na targach to nie tylko znakomite produkty, to w równej mierze sposób ich prezentacji. Dlatego na poznańskich targach nagradzamy również stoiska, które najbardziej sprzyjają realizacji strategii marketingowej firmy.

Stoiska nagrodzone Złotym Akantem na targach PAKFOOD:

MULTI Sp. z o.o., Opole
Pawilon 5, stoisko 60

RADPAK Sp. z o.o., Włocławek
Pawilon 5, stoisko 22

Polska Izba Opakowań wyróżniła osoby i firmy, które swoją działalnością w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju przemysłu opakowaniowego w Polsce, nadając im tytuły „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”.

Tym zaszczytnym tytułem wyróżniono Pana Wojciecha Pawłowskiego, twórcę polskiej grupy kapitałowej Warta Glass Group- producenta opakowań szklanych, Założyciela Polskiej Izby Opakowań.

Wyróżnienie - „Firma zasłużona dla Przemysłu Opakowań” otrzymała spółka Opakofarb.

MEDIA NA TARGACH PAKFOOD 2011


Międzynarodowe Targi Poznańskie podjęły współpracę z kilkunastoma magazynami i portalami branżowymi z zakresu opakowań i przemysłu spożywczego. W dniach 11 - 15 września akredytowało się na targach łącznie 250 dziennikarzy, prasy branżowej i specjalistycznej, gazet codziennych ogólnopolskich i lokalnych, stacji telewizyjnych i radiowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych relacjach z wydarzeń targowych.

BRANŻA OPAKOWAŃ W 2013 ROKU


Profesjonalistów branży opakowaniowej i logistycznej zachęcamy, aby w swoich kalendarzach uwzględnić już termin najbliższej edycji targów PAKFOOD. Udział w targach daje możliwość poznania tendencji na rynku, oceny jego kondycji, poznania nowości technologicznych oraz porównania ofert polskich i zagranicznych liderów sektora, a przede wszystkim - możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej mającej przełożenie na wzrost zysków firmy.

Zapraszamy do kontaktu z nami po szczegóły!