Organizatorzy: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO), Krajowa Izba Opakowań (KIO), Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) oraz www.OPAKOWANIA.com.pl zapraszają do wzięcia udziału w drugiej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Opakowań PakStar 2004.

Do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania, otwierające drogę do współzawodnictwa w międzynarodowych konkursach opakowań (Europejski Konkurs Opakowań EUROSTAR i Światowy Konkurs Opakowań WORLDSTAR) zapraszamy projektantów, producentów i użytkowników opakowań i materiałów opakowaniowych

Sukces pierwszej edycji Konkursu z roku 2002 dowiódł, że spełniono oczekiwania przemysłu i handlu, tworząc warunki dla rozwoju wzornictwa opakowań i polepszenia ich jakości oraz konkurencyjności wyrobów, jak również zapewniając szeroką promocję laureatom.

Zobacz laureatów edycji 2002:

Celem Konkursu PakStar jest wyrażenie uznania i nagrodzenie wysiłków i działań innowacyjnych, zmierzających do udoskonalania opakowań i lepszego zaspokajania potrzeb ich użytkowników. Zasady Konkursu PakStar 2004, organizowanego pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, oparte są na regulaminach konkursów międzynarodowych EUROSTAR i WORLDSTAR.

KRYTERIA OCENY
Opakowania zgłaszane na Konkurs dzielą się na trzy kategorie:
- materiały opakowaniowe;
- opakowania jednostkowe i grupowe;
- opakowania zbiorcze i transportowe.

Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą znani specjaliści, m. in. z zakresu projektowania, produkcji, stosowania i utylizacji opakowań - dokona oceny zgłoszonych opakowań w oparciu o następujące kryteria:
- nowoczesność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i wzorniczych
- funkcjonalność (ochrona zawartości, łatwość otwierania itd.)
- zalety ekologiczne i logistyczne
- walory informacyjne, estetyczne i reklamowe

NAGRODY
Zwycięzcom Konkursu zostaną wręczone dyplomy i statuetki. Laureaci mają prawo nanoszenia na nagrodzonych opakowaniach znaku "PakStar" oraz używania tego znaku na blankietach firmowych, materiałach promocyjnych oraz w reklamach prasowych, telewizyjnych i internetowych.
Opakowania nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie PakStar mogą ubiegać się o trofea Europejskiego Konkursu Opakowań EUROSTAR oraz Światowego Konkursu Opakowań WORLDSTAR.
Nagrody będą wręczane zwycięzcom w czasie uroczystej ceremonii organizowanej podczas trwania Międzynarodowych Targów Opakowań i Logistyki TAROPAK we wrześniu 2004 roku w Poznaniu.

Nagrodzone i wyróżnione opakowania będą eksponowane na Targach TAROPAK 2004, a następnie we Wzorcowni COBRO w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.

Równolegle prezentacja nagrodzonych opakowań emitowana będzie w witrynie internetowej www.opakowania.com.pl.

REGULAMIN KONKURSU
Szczegółowe przepisy określające zasady i warunki udziału w Konkursie "PakStar", wraz z formularzem zgłoszeniowym, znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pobierz REGULAMIN (format doc.)

Zostanie on rozesłany przez COBRO wraz z zaproszeniem bezpośrednio do zainteresowanych oraz niebawem zamieszczony w witrynach internetowych www.cobro.org.pl i www.opakowania.com.pl.

TERMIN ZGŁOSZEŃ
Zachęcamy do udziału w Konkursie i prosimy o zgłaszanie opakowań nie później niż do 30 kwietnia 2004 Roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
ul. Konstancińska 11
02-942 Warszawa

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIA (format doc.)

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod numerem telefonu:
(022) 842-20-11 w. 50

ORGANIZATORZY:


Źródło: ''

Komentarze

  • a co dla tych spoza branży

    czy mogą brać udział ci którzy są osobami fizycznymi, spoza branży, nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie, a mają pomysł na coś nowego.

  • regulamin mowi

    z regulaminu wynika ze do konkursu moga zgłaszac wzory także sami użytkownicy lub projektanci opakowań wystepujący jako osoby prawne lub fizyczne - warunkiem jest aby zgłaszane do konkursu opakowania były wyprodukowane i stosowane w Polsce