Dnia 16 września papiernia Arctic Paper Munkedals AB dokonała oficjalnego otwarcia centrum ekologicznego, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie papierni - jest to efekt realizacji projektu ochrony środowiska naturalnego, trwającego od końca lat 1960-tych. Woda stanowi serce zakładu, nie tylko jako podstawowy surowiec w produkcji, ale także jako niezbędny element środowiska naturalnego wokół papierni.

Centrum ekologiczne stanowi widoczne uprzedmiotowienie długofalowych prac z dziedziny ochrony środowiska naturalnego, realizowanych przez papiernię Arctic Paper Munkedals. Zakład, który w latach 60-tych wypuszczał wody odpływowe bezpośrednio do rzeki Munkedal i dalej do Fiordu Gullma, jest dzisiaj jednym z najczystszych na świecie zakładów produkujących papier, posiadając prawie całkowicie zamknięty system obiegu wody, którego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne i otaczającą zakład przyrodę, został zmniejszony do minimum. Celem na najbliższy okres jest stworzenie całkowicie zamkniętego systemu, w którym cała znajdująca się w nim woda będzie wielokrotnie wykorzystywana, a nowa woda będzie pobierana wyłącznie w celu uzupełnienia strat spowodowanych przez parowanie.

Centrum ekologiczne obejmuje trzy zapory oczyszczające, przez które przechodzi woda z układu głównego uzdatniania biologicznego, przed przepompowaniem jej do procesu produkcyjnego papierni lub też wypuszczeniem jej do rzeki Munkedal. Woda z zapór może zostać wykorzystana jako woda pitna po jednym dodatkowym procesie filtrowania.
Papiernia ściśle współpracuje z ośrodkiem uniwersyteckim w Borås, by zagwarantować najwyższą jakość prac dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi.

"Współpraca z papiernią daje nam możliwość analizowania prowadzonej gospodarki zasobami wodnymi, co podnosi zarówno jakość badań naukowych jak i zajęć dydaktycznych" - mówi Jan-Erik Svensson, profesor oraz badacz ekologii wód słodkich na Uniwersytecie w Goeteborgu (ośrodek w Borås). "Zapory papierni Munkedal stanowią także ważne źródło różnorodności biologicznej w środowisku przemysłowym. W obrębie tego zamkniętego obszaru udało im się stworzyć środowisko zamieszkiwane przez ciekawe gatunki zwierząt i roślin. Ze względu na położenie papierni przy końcu obszaru odpływowego, przed ujściem wody do rzeki Örekil, praca zakładu Arctic Paper jest wyjątkowo ważna dla środowiska" - dodaje.

Będąc papiernią należącą do najbardziej przyjaznych dla środowiska, zakład Arctic Paper Munkedals w ostatnich latach był atrakcyjnym miejscem spotkań profesjonalnych użytkowników papieru, zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska, którzy przybywali tutaj z całego świata. Centrum ekologiczne obejmuje ponadto dom ekologiczny, w którym urządzono wystawę, ukazującą znaczenie wody dla człowieka i środowiska naturalnego, a także salę wykładową. Dom ma kształt sześcianu, a ekologiczny projekt architektoniczny oparty jest na materiałach zupełnie nie zawierających składników syntetycznych.

Jednym z celów środowiskowych papierni Arctic Paper Munkedals na rok 2003 jest ograniczenie ilości wody odprowadzanej do rzeki Munkedal w związku z ponownym wykorzystaniem części wody technologicznej. Stało się to obecnie możliwe dzięki zainstalowaniu pomp i rurociągów łączących centrum ekologiczne z papiernią. Nowa instalacja oznacza możliwość ponownego wykorzystania części wody technologicznej.

Opracowano na podstawie informacji Arctic Paper.
Źródło: ''

Komentarze

 • Paper machine clothings

   Dear,
  Good day!
  We know your esteemed company from internet and want to establish business relations with you.
  We are an experiential manufacturer and exporter of paper machine clothings: 
  FORMING FABRICS, DRYER SCREEN,SPIRAL DRYER FABRIC,PRESS FELT ,PRINTING SCREEN
  We supply paper machine clothings with good qulity and best price, fast delivery time,timely shipment!
  We hope that you would reply us if any of our product interested you. 
  We believe we will have a wonderful cooperation in the future.
   Please give both of us a chance to beginning!!!
   
  Best regards 
  Name : liulong
  Company : FLY DRAGON WIRE MESH CO,LTD.
  Adress:wire mesh street no.456 anping country,china
  Web    : www.papermachineclothings.com
  E-mail : info@wiremeshdragon.cn    flydragon01@yahoo.cn
  MSN   : flydragon001@hotmail.com
  FAX   : 86-318-7026892
  Tel   :  8613903282873