Najważniejszymi odbiorcami parafin są producenci świec, do których trafia blisko 80 procent krajowej produkcji tego surowca. Stopniowo wzrasta też znaczenie parafin w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, oponiarskim, drzewnym, elektromaszynowym i w produkcji opakowań jednorazowych.

W ciągu roku spółka RCParafiny stała się, liderem na rynku dostaw niskozaolejonych parafin. Jest także ich najważniejszym polskim eksporterem. Do odbiorców w kilku krajach zachodniej i południowej Europy trafia ponad 70% produkcji spółki z Czechowic.
- Rynek wykazuje tendencję rozwojową. Przede wszystkim wzrasta zapotrzebowanie na parafiny niskozaolejone. Coraz większe znaczenie mają również parafiny w produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego – uważa Halina Syrek, kierownik Pracowni Odparafinowania i Węglowodorów Stałych w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie.
W Polsce ciągle jeszcze parafina wykorzystywana jest przede wszystkim do produkcji świec. Ponieważ popyt na te wyroby regulowany jest przez święta, ich sprzedaż – póki co – ma charakter wybitnie sezonowy. - Zupełnie inaczej jest w zachodniej Europie, gdzie świece są chętnie kupowane przez cały rok- podkreśla Wojciech Szczypka, prezes zarządu spółki RCParafiny . - Marzy nam się, abyśmy w tym akurat przyzwyczajeniu całkowicie ulegli modzie z zachodu – dodaje. Gdyby tak się stało wzrosłoby też zapotrzebowanie na parafinę.
Najważniejsza jakość Przełomem na polskim rynku parafin było wprowadzenia trzy lata temu w Rafinerii Czechowice procesu odolejania rozpuszczalnikowego. To zupełnie nowy etap w rozwoju tych produktów, który umożliwił wytwarzanie parafin o zawartości oleju poniżej 0,5%. - Tę technologię opracowali nasi technolodzy przy współpracy specjalistów z krakowskiego Instytutu Technologii Nafty. Nasz patent pozwala na uzyskanie znacznie większej wydajności przy uzyskiwaniu makro parafin –zaznacza Wojciech Szczypka. Spółka jest głównym dostawcą na polski rynek parafin R-56 charakteryzujących się wyjątkowo niskim zaolejeniem we granicach 0,1 – 0,3 procenta. - To jest surowiec do wytwarzania produktów najwyższej jakości – podkreśla prezes.
Według opinii przedstawicieli producentów tych surowców, wraz z modernizacją polskiej gospodarki rosnąć będzie zapotrzebowanie na parafiny wysokiej jakości, spełniające wymagania obowiązujące w krajach o wysokim standardzie gospodarczym.
Nowe rynki, nowe możliwości
Spółka posiada na swoje wyroby atest Państwowego Zakładu Higieny. Oznacza to, że produkowane przez nią parafiny mogą być na przykład wykorzystywane przy produkcji opakowań jednorazowych. Połączenie tektury z parafiną jest, bowiem o wiele korzystniejsze dla środowiska naturalnego nić mariaż tektury z folią aluminiową czy też foliami barierowymi. Szybciej podlega recyklingowi, czyli powtórnemu przetworzeniu.
- To perspektywicznie bardzo obiecujący rynek, tym bardziej, że wzrasta świadomość ekologiczna a regulacje prawne sprzyjają wykorzystywaniu surowców łatwych do powtórnego wykorzystania - zapewnia Marian Jurzak, członek zarządu spółki. -
W spółce RCParafiny funkcjonuje System Zapewniania Jakości zgodny z normą ISO 9001. Prace nad jego wdrożeniem rozpoczęto w 1999 roku, na długo przed wydzieleniem wydziału parafin ze struktury Rafinerii Czechowice. Audyt certyfikujący został przeprowadzony w czerwcu 2000 roku przez specjalistów z angielskiej firmy Bureau Veritas Quality International BVQI. Obejmuje on projektowanie, produkcję i serwis parafin oraz mas parafinowych.
W trosce o dalsze podnoszenie jakości wyrobów w ubiegłym roku zmodernizowano linię do odwaniania parafin. - To krok w kierunku osiągnięcia maksymalnej czystości produktu i spełnieniu oczekiwań producentów, którzy są zainteresowani tylko surowcami najwyższej jakości – dodaje Jurzak. W spółce uruchomiono również wysokowydajną instalację do konfekcjonowania parafin w postaci granulatu. – Wprowadzenie surowca w granulacie jest właśnie odpowiedzią na zapotrzebowanie między innymi przemysłu spożywczego, ale i dotychczasowych odbiorców, którzy przecież zmieniają technologię wytwarzania - podsumowuje Marian Jurzak.
Spółka powstała w listopadzie 2000 roku wyniku restrukturyzacji Rafinerii Czechowice. Działalność operacyjną rozpoczęła dwa miesiące później w styczniu 2001 roku. Obecnie zatrudnia 92 osoby. Zdolności produkcyjne wynoszą 25 tysięcy ton parafiny.

Komentarze

  • ekologia

    Ponieważ zajmuję się uszlachetnianiem papieru i kartonów, ogromnie przeszkadza mi że zaśmiecam środowisko naturalne foliami i lakierami UV. Pomysł na parafinowanie kartonu to dobry pomysł tylko jak go zrealizować ?