11.02.2004 opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Zmianami objęto wiele definicji oraz poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE
Materiał publikujemy w wersji oryginalnej /angielskiej/.


Źródło: ''

Komentarze

  • Znajomość angielskiego

    Wiecie że niktórzy nie znają angielskiego? A bardzo bym prosił o przetłumaczenie tego na polski język. Z powarzniem