Mamy olbrzymią przyjemność przedstawić Państwu pierwszy numer nowego czasopisma Logistyka Odzysku.

Kwartalnik ten jest nie tylko doskonałym źródłem wiedzy o logistyce odzysku, ale także porusza tematy związane z opłatą produktową, gospodarką odpadami, opakowaniami oraz planowanymi zmianami w przepisach, dotyczących ochrony środowiska. Czasopismo przedstawia także nowoczesne podejście do zarządzania biznesem w sposób odpowiedzialny ekologicznie.

Pierwsze wydanie kwartalnika poświęcone jest zagadnieniu domykania pętli łańcucha dostaw.
W ramach tego tematu wiodącego zostały podjęte rozważania o tym jak wykorzystać logistykę odzysku jako narzędzie zarządzania środowiskowego oraz jako pomoc w równoważeniu łańcucha dostaw.

Premierowy numer zawiera także informacje na temat korzyści jakie płyną dla przedsiębiorcy
z prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego, a także z prowadzenia zielonego biura.

Dodatkowo poza poradami dotyczącymi opłaty produktowej a także planowanymi zmianami przepisów dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, prezentujemy Komentarz Ministerstwa Środowiska dotyczący bardzo aktualnego obecnie tematu - nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
.


Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury i zamówienia prenumeraty!


Czasopismo można zamówić na stronie wydawcy: www.mmconsulting.waw.pl/prenumerata.

Z pozdrowieniami

Magdalena Kochanowska
Redaktor Prowadzący