Z dniem 1 stycznia 2010 roku Piotr Kuzebski, dyrektor zarządzający Stora Enso Polska, objął dodatkowo nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. sprzedaży kartonów i produktów opakowaniowych Stora Enso w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Piotr Kuzebski dyrektorem ds. sprzedaży kartonów i produktów opakowaniowych Stora Enso na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
Jego zadaniem będzie rozwijanie działań jednostki biznesowej Packaging Boards w dawnych krajach WNP i Jugosławii, Albanii, Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech.
 Utworzenie nowego stanowiska – osoby odpowiedzialnej za sprzedaż kartonów i produktów opakowaniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – stanowi część strategii koncernu Stora Enso, która zakłada większą koncentrację na rozwijających się rynkach.

Mówi Piotr Kuzebski: Segment opakowań to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów branży poligraficznej, co nasza firma dostrzegła już wiele lat temu wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie. Jednocześnie uważamy, że – poza regionami takimi jak Ameryka Południowa czy Azja – kraje Europy Środkowo-Wschodniej to jeden z najbardziej perspektywicznych i obiecujących rynków dla takich koncernów jak Stora Enso.

Dotychczas jedynie w części z krajów, za które będę odpowiedzialny, byliśmy obecni w sposób bezpośredni; większość z nich była obsługiwana z innych rynków. W związku z tym wśród moich najważniejszych zadań znajduje się zbudowanie odpowiednich struktur Stora Enso w krajach dotychczas nieobjętych działaniami bezpośrednimi oraz ich wzmocnienie tu, gdzie już jesteśmy obecni, np. w Rosji, Polsce czy w Czechach.

Piotr Kuzebski jest jednym z siedmiu regionalnych dyrektorów ds. sprzedaży kartonów i produktów opakowaniowych w Europie. Poza tworzeniem strategii i rozwijaniem biznesu Packaging Boards w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nadzoruje on bezpośrednio osoby zajmujące się sprzedażą kartonów i produktów opakowaniowych w poszczególnych krajach wchodzących w skład tego obszaru.

Piotr Kuzebski jest związany z polskim oddziałem Stora Enso od dziewięciu lat. Od stycznia 2005 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego firmy Stora Enso Polska, wcześniej przez niemal cztery lata był w niej odpowiedzialny za sprzedaż papierów publikacyjnych. Poza rocznym epizodem w firmie Wittchen (w której pełnił kolejno funkcje dyrektora ds. eksportu i dyrektora zarządzającego siecią sprzedaży), Piotr Kuzebski przez całą karierę zawodową jest związany z branżą papierniczą i opakowaniową.

W latach 1993-2000 pracował w firmie Nitech (dziś będącej częścią Antalis Group), w której przeszedł drogę od stanowiska dyrektora logistyki do dyrektora marketingu. Po jej przejęciu przez Arjo Wiggins Appleton, w latach 1998-2000 pełnił w niej jednocześnie funkcję koordynatora działań marketingowych w regionie Europy Wschodniej.

Piotr Kuzebski jest absolwentem wydziału ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brał udział w wielu seminariach i szkoleniach biznesowych, m.in. prowadzonych przez London Business School, Business School w Hadze i Institute of Technology w Middlesborough, Businesmannn Institute, ICAN Institute, jak też wewnętrznych, dedykowanych dla kadry zarządzającej Stora Enso, prowadzonych przez Swedish Institute of Management oraz MDP International.
Piotr Kuzebski ma 40 lat, jest żonaty i ma dwoje dzieci.


Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso:
Stora Enso Polska Sp. z o.o.
Ul. ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
http://www.storaenso.com
Opracowanie merytoryczne informacji:PAI
Źródło: ''