We wrześniu br. odbyło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intercell SA. Zatwierdzono na nim pakiet inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju spółki. Planowany pakiet nowych inwestycji obejmuje kwotę 720mln zł. Celem tych działań jest umocnienie pozycji spółki na rynku oraz lepsze dostosowanie asortymentu i jakości wyrobów do oczekiwań klientów.

Zasadniczą część pakietu inwestycyjnego stanowi projekt modernizacji maszyn papierniczych zlokalizowanych w głównym zakładzie grupy Intercell w Ostrołęce. W wyniku gruntownej przebudowy maszyn do roku 2006 firma podwoi ilość produkowanego papieru.

Radykalnie zwiększy też produkcję i zużycie masy makulaturowej. Oznacza to budowę dodatkowej, całkowicie nowej linii do przerobu makulatury. Obecnie Intercell zużywa ok. 150tys.t/rok makulatury, po modernizacji ta ilość podwoi się do 300tys t/rok. Dużym wyzwaniem dla spółki będzie zabezpieczenie surowca na jej potrzeby. Jest ona jednak na to przygotowana, już od lat jako jedyne przedsiębiorstwo w branży w Polsce dysponuje własną ogólnopolską siecią pozyskiwania makulatury.

W ramach pakietu inwestycyjnego planowana jest także budowa fabryki worków w okolicach Moskwy i zakład produkcji pudeł w Wielkopolsce.

źrodło: Intercell SA
Źródło: ''