Wyroby spółki Plast-Box pod koniec roku 2010 przeszły testy w brytyjskim laboratorium Symphony Environmental Ltd. i zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem skuteczności zastosowania dodatków oksydegradujących d2w. Dzięki temu wyroby mają szanse stać się bardziej ekologiczne, a firma potwierdziła, że jest odpowiedzialna społecznie.

- To dowód na ciągły rozwój technologiczny spółki. Inwestujemy nie tylko w maszyny i nowe produkty, ale również nieustannie podnosimy jakość naszych wyrobów. Zastosowanie w opakowaniach Plast-Boxu dodatków d2w powoduje, że stają się one zdecydowanie bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego - mówi Jarosław Koźlik, prezes zarządu spółki Plast-Box.

D2w to specjalne dodatki do tworzyw sztucznych, które powodują oksy-biodegradację, czyli proces samodegradacji tworzywa sztucznego. Produkty z d2w są w pełni bezpieczne dla środowiska. Proces ich degradacji zachodzi w warunkach tlenowych, rozpoczyna się niezależnie od miejsca do którego trafi odpad i jest inicjowany przez naturalne czynniki takie jak woda, temperatura czy światło. Pod ich wpływem aktywowane zostaje działanie dodatku, który wnika do struktury cząsteczki polimeru i powoduje jej rozkład na wodę, dwutlenek węgla i śladowe ilości biomasy. Substancje te są następnie bioasymilowane przez mikroorganizmy i stają się całkowicie nieszkodliwa dla środowiska.

Co istotne, stosowane ze standardowymi tworzywami, mogą być programowane już na etapie produkcji, aby ulec degradacji w określonym przez zamawiającego czasie. Moment, w którym rozpoczyna się proces degradacji tworzywa zależy od kompozycji d2w dodanego podczas produkcji. Założony czas, w którym produkt ulegnie degradacji może wynieść od 60 dni do 5 lat po zadziałaniu czynników inicjujących degradację

Słupski Plast-Box jest jednym z liderów produkcji plastikowych opakowań, głównie na potrzeby przemysłu chemicznego i spożywczego. Symphony Environmental Ltd. z siedzibą w Herdfordshire to brytyjskie laboratorium, specjalizujące się we wdrażaniu rozwiązań ekologicznych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.


***
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast - Box S.A. istnieje od 1983 roku i specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu i wytwarzaniu opakowań z tworzyw sztucznych. Firma jest jednym ze znaczących producentów na terenie Polski, oraz wiodącym producentem na Ukrainie. Od 2004 roku spółka jest także notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Źródło: ''