Jest to właściwość technologiczna tworzyw sztucznych.

Płynność termoplastów jest odwracalna. U tworzyw termoutwardzalnych następuje natomiast nieodwracalny zanik ich zdolności do płynięcia. Wskażnik szybkosci płynięcia (WSP) jest umowną wartością liczbową, wyrażajacą masę uplastycznionego tworzywa (w gramach), wytłoczonego przez znormalizowaną dyszę pod określonym ciężarem, w okreslonej temperaturze, w ciagu określonego czasu - zwykle 10 minut. WSP umożliwia ustalenie parametrów przetłoczenia tworzyw przez dyszę.