Rodzaje, symbole i zastosowanie polimerów.

Podstawowe polimery stosowane do wytwarzania opakowań

Polietylen (PE) i kopolimery olefinowe
- Polietylen małej gęstości (PE-LD)
- Polietylen bardzo malej gęstości (PE-VLD)
- Liniowy polietylen malej gęstości (PE-LLD)
- Polietylen średniej gęstości (PE-MD)
- Polietylen metalocenowy (mPE)
- Polietylen dużej gęstości (PE-HD)
- Kopolimery etylenowe: Kopolimer etylen-kwas akrylowy(E/AA), Kopolimer etylen-akrylan etylu(E/EA), Kopolimer etylen-kwas metakrylowy(E/MA), Kopolimer etylen-octan winylu(E/VAC), Kopolimer etylen-alkohol winylowy(E/VAL), Jonomery
Główne zastosowania: Folie giętkie do formowania toreb, opakowań termokurczliwych, rozciągliwych itp., pudełka, butelki, skrzynki, owinięcia, tuby, laminowanie innych materiałów, warstwa zgrzewalna w laminatach, itd.

Poli(tereftalan etylenu) (PET)
- Poli(tereftalan etylenu) z kwasem izoftalowym (APET)
- Wysoko krystaliczna forma poli(tereftalanu etylenu) (CPET)
- Kopolimer kwasu tereftalowego z glikolem etylenowym i dwumetanolocykloheksanem (PETG)
- Orientowany poli(tereftalan etylenu) (OPET)
Główne zastosowania: Folie sztywne do termoformowania (kubki, tacki, pudełka), folie giętkie (OPET) jako warstwy składowe laminatów, opakowania formowane wtryskowo (kubki, pudelka), butelki itd.

Polipropylen (PP), w tym polipropylen orientowany (OPP)
Główne zastosowania: Folie sztywne do termoformowania (kubki, tacki, pudełka), folie giętkie w tym folie orientowane OPP do formowania torebek, opakowania formowane wtryskowe (kubki, pudełka, skrzynki) oraz jako warstwy laminatów itd.

Polistyren (PS)
- Spieniony polistyren (EPS)
- Orientowany polistyren (OPS)
- Kopolimer styrenu z butadienem (PS-HI)
Główne zastosowania: Folie sztywne do termoformowania w tym orientowane (kubki, tacki, pudełka), kubki, tacki ze spienionego PS itd.

Poli(chlorek winylu) (PVC)
Główne zastosowania: Folie sztywne do termoformowania (kubki, tacki, pudełka), folie termokurczliwe i rozciągliwe, butelki itd.

Poli(chlorek winylidenu) (PVDC)
Główne zastosowania: Jako warstwa barierowa w układach wielowarstwowych

Poliamid (PA), w tym poliamid orientowany (OPA)
Główne zastosowania: Folie giętkie jako warstwy składowe laminatów oraz warstwy folii wspólwytłaczanych itp.

Poliwęglan (PC)
Główne zastosowania: Butelki i inne opakowania formowane wtryskowe
Źródło: ''