Michael Huber Polska jeden z najważniejszych producentów farb dla rynku poligraficznego zapowiedział podwyżki cen swoich produktów od 5% do 9 %.

"Aktualna sytuacja na światowym rynku surowców, wywołana wzrostem cen ropy naftowej, a także zagrożeniem ograniczenia jej wydobycia, powoduje, że nie jesteśmy w stanie kompensować tak wysokiego wzrostu cen tylko przez działania racjonalizujące procesy produkcyjne" - komentuje Janusz Cymanek Prezes MHP.

Dostawcy MHP zapowiedzieli podwyżki cen komponentów stosowanych do produkcji (oleje mineralne o 25%, oleje roślinne o 15%, rozpuszczalniki o 25%, pigmenty o 5%, sadza o 10%, woski o 8%, opakowania o 40%) - zaistniała sytuacja zmusiła firmę do podniesienia cen produktów od 5% do 9 % w stosunku do dotychczasowych cen.

Jak informuje Prezes Spółki "Przedsiębiorstwa hubergroup dokonywały w ostatnich latach znacznych inwestycji w nowoczesne technologie, aby przez optymalizację procesu produkcyjnego kompensować wzrost różnego rodzaju kosztów. W związku z takim działaniem byliśmy w stanie przez kilka ostatnich lat proponować pakiet naszych towarów i usług w korzystnej cenie"


Źródło: ''