Jak wynika z opracowanego 7 listopada raportu CDM Pekao SA. Sprzedaż akcji Grupy Kęty przez fundusze Enterprise Investors i CSFB ostatecznie zlikwidowała ryzyko zwiększonej podaży akcji spółki. Fakt ten oraz znakomite wyniki III kwartału skłoniły analityków do podniesienia spółce rekomendacji z NEUTRALNIE do KUPUJ.

Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych określa wartość akcji spółki na 58 zł, czyli 28 proc. wyżej niż kurs spółki z dnia wydania rekomendacji (45 zł). Wycena porównawcza przynosi wartość papieru na poziomie 57 zł.

Autor raportu - Rafał Jankowski oczekuje, że już niebawem kurs akcji spółki będzie lepiej odzwierciedlać jej doskonałą sytuację fundamentalną, a niedowartościowanie, z jakim są one obecnie notowane, ulegnie istotnemu zmniejszeniu.
Jego zdaniem, w przyszłości spółka może być obiektem przejęcia przez dużą firmę branży aluminiowej, być może z Rosji.

- Wartość spółki według średnich parametrów uzyskanych w 12 transakcjach przejęć z branży wynosi 64 zł na akcję.

W piątek dnia 15 listopada br. przed południem za akcję Kęt płacono na GPW 45,5 zł. W czwartek prezes spółki powiedział, że obecny akcjonariat, z dominującą pozycją inwestorów finansowych, może przetrwać nawet pięć lat.
Źródło: ''