Podczas dorocznej konferencji prasowej Zarząd Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) przedstawił swój Raport Roczny 2002/2003, a także przedstawiając szczegółowe dane, potwierdził wstępne wyniki za ostatni rok finansowy (1 kwiecień 2002 – 31 marca 2003) opublikowane w kwietniu br.

Sprzedaż Grupy Heidelberga wyniosła nieco ponad 4,1 mld euro (poprzedni rok: 5 mld euro). Zebrano zamówienia na ok. 4 mld euro (poprzedni rok: prawie 4,6 mld euro).
"Nasze wyniki finansowe związane były z utrzymującym się pogorszeniem stanu gospodarki. Miało to wpływ szczególnie na działy druku cyfrowego oraz maszyn zwojowych, a także dział maszyn arkuszowych, który odczuł zwłaszcza słabość rynku amerykańskiego i niemieckiego" – powiedział Bernhard Schreier, prezes Zarządu Heidelberga. Dodał on: "Byliśmy w stanie tylko częściowo skompensować spadek na kluczowych rynkach, pozytywnym rozwojem w innych regionach".

Zysk operacyjny dla badanego okresu wyniósł 102 mln euro (poprzedni rok: 356 mln euro). Wynik finansowy netto wyniósł -138 mln euro (poprzedni rok: 201 mln euro), w tym 210 mln euro (przed opodatkowaniem) bezzwrotnych nakładów przeznaczonych na rozszerzony program podnoszenia wydajności, który rozpoczął się w raportowanym roku. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 46 mln euro.

Ze względu na ujemny wynik, Zarząd i Rada Nadzorcza na dorocznym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się 12 września 2003 roku zaproponują nie wypłacanie dywidendy za ostatni rok.

Program podnoszenia wydajności zatwierdzony w 2002 roku
Właściwy poziom dochodów Grupy Heidelberga będzie odtwarzany w krótko- i średnio-terminowym okresie poprzez stałe wprowadzanie korekt w strukturze kosztów. Pod koniec ubiegłego roku Zarząd zatwierdził program podnoszenia wydajności, który od momentu wprowadzenia odpowiednich środków zaradczych w skali roku przyniósł oszczędności blisko 280 mln euro. "Heidelberg osiągnął wyraźny postęp w zakresie wdrażania tego programu. Dostrzegamy już pierwsze polepszenie we wszystkich najważniejszych pozycjach kosztowych. Do końca roku finansowego powinniśmy osiągnąć nasz cel, którym jest zmniejszenie kosztów strukturalnych" – powiedział dr Herbert Meyer, członek zarządu odpowiedzialny za finanse firmy.

W wyniku zastosowania środków zaradczych firma zmniejszy poziom zatrudnienia w skali świata do końca bieżącego roku finansowego łącznie o 3.200 osób.