Polfa Lublin S.A. (największy producent strzykawek i przyrządów medycznych jednorazowego użytku w Polsce), wprowadza na rynek nowe sterylne opakowania - do pobierania próbek mleka. Firma wyprzedza tym samym świadomość i potrzeby rynku, który dopiero się tworzy.

Jak stwierdza mgr inż. Jacek Ziegler specjalista ds. Badań i Rozwoju Spółki -
"...nie wszystkie mleczarnie (działy skupu i laboratoria) są świadome zapotrzebowania na ten typ produktu - ale "uświadomienie" to przebiega niezmiernie szybko. Przyczynia się do tego konieczność dostosowania norm jakości produkcji wyrobów mleczarskich.

Rozpoczęliśmy produkcję takich pojemników i pipet z powodów technologicznych. Polskie mleczarnie dostosowując technologię produkcji do wymagań Unii Europejskiej muszą kontrolować jakość skupowanego mleka. W ten sposób powstał rynek na czyste i sterylne przyrządy jednorazowego użytku do pobierania próbek mleka. Zakład jest technologicznie przygotowany do produkcji tego typu wyrobów. Skoro jest popyt i możliwości technologiczne - powstał produkt."

Pojemnik + pipeta

"System" do pobierania próbek mleka składa się z dwóch wyrobów - pojemnika do pobierania próbek mleka oraz pipety
Pojemnik (wykonany z PP) zamykany jest wieczkiem (wykonane z PE) posiadającym zamknięcie dwustopniowe. Taka konstrukcja pojemnika umożliwia wysterylizowanie jego wnętrza podczas procesu sterylizacji prowadzonej tlenkiem etylenu.
Pojemniki przeznaczone są do transportu, pobranych w punkcie skupu próbek mleka surowego oraz próbek mleka i jego przetworów pobranych w określonych punktach linii technologicznych w mleczarniach.
Pobrane próbki są w nich transportowane od miejsca pobrania, do automatycznych urządzeń pomiarowych. Ich wymiary i pojemność (50 ml) spełniają wymagania tych urządzeń.

Pipeta do pobierania próbek mleka - to polipropylenowa, sztywna rurka, długości 500 mm i średnicy wewnętrznej 7 mm. Służy ona do zamieszania mleka w konwi/zbiorniku transportowym, a następnie do pobrania próbki i przetransportowania jej do pojemnika.

Zastosowanie przyrządów jednorazowego użytku, eliminuje konieczność mycia i sterylizowania sprzętu wielokrotnego użytku do pobierania prób. Zmniejsza to koszt i pracochłonność badań mikrobiologicznych mleka.

Wymagania UE

Podstawowe zastosowanie pojemnika to transport prób mleka surowego. Najczęściej opakowania stosowane są w zlewniach mleka, gdzie następuje pobranie próby mleka do badań mikrobiologicznych (na zawartość drobnoustrojów i komórek somatycznych). Obecnie w Polsce istnieje obowiązek badania mleka przynajmniej raz w miesiącu od każdego dostawcy.
Zdaniem mgr Jacka Ziegler "Polskie mleczarnie, spełniając wymagania Unii Europejskiej coraz bardziej zwiększają częstotliwość badań, zbliżając się do badania wszystkich dostarczanych partii mleka. Wykonaniem takich badań z zastosowaniem pojemników jednorazowego użytku zainteresowani są też rolnicy.
Mają świadomość, że badane jest mleko dostarczone przez nich, i nie ma możliwości nadkażenia próbki pozostałością mleka pobranego wcześniej (pobieraki wielokrotnego użytku), a klasa czystości mikrobiologicznej dostarczanego mleka jest podstawowym kryterium wyceny mleka."

Sterylność i atesty

Wszystkie produkowane w zakładzie wyroby wytwarzane są z materiałów atestowanych. W tym przypadku, użyte surowce posiadają atesty zezwalające na kontakt z żywnością powstałych z nich produktów.
Dla ułatwienia procesu sterylizacji pomyślano o dwustopniowym zamknięciu pojemnika. Pierwszy stopień umożliwia zatrzymanie wieczka na pojemniku. Jednak nie zapewnia jego szczelnego zamknięcia. Jest to specjalnie zaplanowane rozszczelnienie. Dzięki niemu, do środka pojemnika może wniknąć podczas procesu sterylizacji gaz. Drugi stopień (na który zamyka się pojemnik po pobraniu do niego próbki) zapewnia całkowite uszczelnienie pojemnika.

Proces produkcji pojemników przebiega w wysokich temperaturach (ponad 200 st.C.) - wysoka temperatura jest bezwzględna dla bakterii i ich przetrwalników a także różnego typu grzybów i wirusów. Technologia produkcji oraz jej otoczenie zapewnia utrzymanie bardzo wysokiej czystości produktu minimalizuje prawdopodobieństwo powtórnego zakażenia. W Lubelskich Zakładach Farmaceutycznych, gdzie produkowany jest sprzęt medyczny jednorazowego użytku, pomieszczenia produkcyjne spełniają specjalne normy czystości. Otoczenie w jakim są produkowane pojemniki - to tak zwana strefa czysta "C".