W minionych dwóch latach 2004/2005 na rynku europejskim nastąpił 3-4% wzrost zapotrzebowania na poliamidy. W omawianym okresie zarówno potrzeby jak i ceny miały charakter zmienny (wzrastały okresowo i następnie spadały). Szczególne zmiany nastąpiły pod koniec 2005 roku. I tak cena tony PA 6 wahała się w ciągu roku o 300 Euro na tonie wyrobu, zaś PA 66 wahała się o blisko 100 Euro na tonie wyrobu.

Dużym odbiorcą poliamidów z państw zachodniej Europy jest rynek chiński i głównie on dyktuje wzrost cen na PA. Na poniższym wykresie przedstawiono wiodących europejskich producentów PA w 2004/2005 roku.


Główne kierunki zastosowania PA to sektor opakowań gdzie stosuje się go głównie do produkcji folii i przy wykonywaniu pojemników wielowarstwowych. Stosowanie PA do opakowań podyktowane jest dobrymi właściwościami mechanicznymi i właściwością polegająca na blokowaniu przepływu tlenu i zapachów. Te właściwości zaporowe spowodowały też stosowanie PA do produkcji otoczek do wędlin i kiełbas. O ok. 8% wzrosło zużycie orientowanej folii BOPA stosowanej do opakowań świeżej, porcjowanej żywności takiej jak sery i wędliny.


Kierunki stosowania PA w Europie w 2004/2005

W elektrotechnice i elektronice PA stosowane są z uwagi na dobre właściwości termiczne, mechaniczne, dielektryczne, lekkość. Są stosowane przy produkcji wyłączników i elementów zabezpieczeń linii przesyłowych.

Kolejny sektor zastosowań poliamidów to samochody. Tworzywo to skutecznie wyparło metale kolorowe i stal z elementów wewnętrznych i wewnętrznych pojazdów. Przyczyny takiego stanu rzeczy są jasne: mniejszy koszt wytwarzania, ciężar, podwyższona funkcjonalność odporność na korozję. Ważny kierunek stosowania PA to produkcja włókien i przędzy do wykonywania dywanów, pończoch, tkanin technicznych, włóknin. Podział europejskiego rynku PA na zastosowania przedstawia kolejny wykres.

Wśród europejskich zamierzeń inwestycyjnych należy wspomnieć o planowanym na 2008 rok uruchomieniu w Hiszpanii przez firmę Ube Engineering Plastics w miejscowości Castellon nowej linii produkcyjnej PA o zdolności 30.000 ton/rok. Europejska firma Rhodia Engineering Plastics buduje nowy zakład wytwarzający PA w okolicy Shanghaju w Chinach.

Źródło: European Plastics News 9/2005
Źródło: ''