Zakłady Chemiczne Police przewidują dalszy wzrost cen nawozów na świecie oraz w Polsce na początku 2011 roku - podała spółka w komentarzu do raportu kwartalnego.

"Wzrosty będą warunkowane przez kilka czynników. Przede wszystkim duże znaczenie będzie miał rosnący globalny popyt na tę grupę środków do produkcji rolnej, determinowany dynamicznym wzrostem chłonności na największych rynkach - chińskim, indyjskim i brazylijskim" - podały Police.

Na poziom cen nawozów na świecie wpływać będą również zmiany polityki handlowej.

"Chiny jako jeden z największych na świecie producentów i eksporterów nawozów azotowych, wprowadziły cła eksportowe na poziomie 110 proc. na mocznik oraz nawozy fosforowe. Działanie rządu chińskiego ma na celu zapewnienie dostatecznej podaży nawozów na rynku wewnętrznym w roku 2011, jednakże oddziałuje ono na kształtowanie się podaży na rynku globalnym, a co za tym idzie również na kształtowanie się cen" - napisano w raporcie.

Dla rynku krajowego istotne będą wprowadzane z początkiem 2011 roku zmiany legislacyjne, m.in. zmiany stawek podatku od towarów i usług. VAT na nawozy wzrośnie z 7 do 8 proc. Również zmiany poziomu VAT na inne usługi i produkty pośrednio przełożą się na ceny nawozów, wpływając na zmianę kosztów ich wytworzenia. Podobnie na ceny nawozów oddziaływać będą rosnące w Polsce ceny paliw (wzrost kosztów transportu).

Spółka wskazuje, że spodziewane utrzymanie się długoterminowego trendu aprecjacyjnego złotego w horyzoncie 2011 może wpłynąć na pewne spowolnienie dynamiki wzrostu cen nawozów na rynku polskim.

"Szybkie umacnianie się pozycji złotówki wpłynie na spadek opłacalności eksportu i jednoczesny wzrost importu, co z kolei będzie skutkować wzrostem podaży produktów na rynku wewnętrznym i wzrostem presji na spadek cen" - napisano w raporcie.

Spodziewane są też wzrosty cen surowców z początkiem 2011.

"W pierwszym kwartale 2011 r. ceny fosforytów wzrosną średnio o 20 proc. (w zależności od dostawcy skala wzrostów może zbliżyć się nawet do 30 proc.). Również ceny soli potasowej będą wzrastać. Dostawcy z Europy Wschodniej w pierwszych trzech miesiącach 2011 r. podniosą ceny średnio o ok. 10 proc. Dla rynku USA szacuje się, że do wiosny 2011 r. sól zdrożeje o blisko 40 proc. w stosunku do grudnia 2010 r. Na chwilę obecną relatywnie stabilną sytuację prognozuje się dla rynku siarki, dla którego w najbliższym czasie nie przewiduje się znaczącego wzrostu cen - podała spółka.

Bardzo dynamicznie rosną ceny kwasu siarkowego, niezbędnego do rozkładu surowców fosforonośnych. W pierwszym kwartale 2011 roku skala wzrostów może przekroczyć nawet 200 proc. w stosunku do końca roku ubiegłego.

Analitycy spodziewają się niemal w całym 2011 roku wzrostów na rynkach zbóż, co powinno korzystnie wpłynąć na sektor rolny, który jest głównym odbiorcą większości produktów spółki. Okresowe spadki prognozowane są dopiero w połowie roku.
(PAP)
Źródło: ''

Komentarze

  • po roku

    i jesteśmy pod koniec roku i okazuje się, że Jałosiński z Police miał rację i ceny nawozów wzrosły, a Police planują dalszą ekspansję rynkową. dla klientów to szansa na to, że wreszcie polskie nawozy będą lepsze i konkurencyjne wobec tych z zachodu.