Podstawowe rodzaje polimerów nowej generacji stosowane do wytwarzania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych.

Polimery wytwarzane z surowców naturalnych:

1. Materiały na bazie skrobii
a) Poliolefiny ze skrobią jako wypełniaczem
b) Skrobia termoplastyczna
c) Kompozycje polimerowo-skrobiowe
- Skrobia termoplastyczna i kopolimer E/AA
- Skrobia i kopolimery PVAL
- Skrobia i alifatyczne poliestry

2. Biopolimery na bazie PHB, PHV, PHB/V, PLA
3. Materiały na bazie celulozy, np. octan celulozy

Polimery wytwarzane z surowców petrochemicznych
Poliestry np. PCL
Poliestroamidy
Kopoliestry
PVAL i kopolimery PVAL
Źródło: ''

Komentarze

  • Tworzywa biodegradalne

    Zapytanie: Szukam jakiegoś producenta tworzywa lub folii biodegradalnej