Tegoroczne Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD oraz Międzynarodowe Targi Żywności POLAGRA FOOD (MTP, 23-26 września) stanowiły bardzo dobrą okazję do zaprezentowania krajowego przemysłu opakowań, firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Opakowań oraz samej Izby, jej zadań i działalności.

Polska Izba Opakowań na targach PAKFOOD 2013
Jak się wydaje okazja ta została w pełni i bardzo udanie wykorzystana. Sprzyjał temu dobrze zrealizowany, bogaty program udziału Izby w targach PAKFOOD. Przypomnijmy zatem co złożyło się na ten program.

Po pierwsze, Izba była organizatorem zbiorowego stoiska, na którym swoje oferty wystawiły firmy: ARTBOX; COBRO – Instytut Badawczy Opakowań; EUROPAL; JS HAMILTON; PAKMAR, oraz, realizowany pod patronatem Izby, międzynarodowy projekt badawczy SoLaPack.

Po drugie, obok zbiorowego stoiska funkcjonował Salon Promocji Polskiej Izby Opakowań, w ramach którego swoje oferty zaprezentowały firmy Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO); ENTRO Holdings; Instytut Wzornictwa Przemysłowego; KABADO oraz Kancelaria Rzeczników Patentowych M. Zielińska-Łazarowicz, J. Markieta Sp. p.;

Po trzecie, w ramach Salonu Promocji zorganizowano szczególną ekspozycję pod hasłem „Polskie produkty w polskich opakowaniach”, z której skorzystały firmy produkujące żywność oraz opakowania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się opakowania produkowane przez firmy CLICK PACK, MULTIFARB oraz BIOTREM.

Salon Promocji był także miejscem multimedialnych prezentacji firm i ich ofert. Z tej formy promocji skorzystało 9 firm.

Po czwarte, w trakcie targów PAKFOOD, Izba była organizatorem dwóch seminariów poświęconych problematyce opakowań. W pierwszym dniu targów odbyło się seminarium nt.: „Przemysł i rynek opakowań w Polsce – wybrane problemy”, zaś w dniu 25 września, nt.: „Opakowanie a żywność”.

Po piąte, tradycyjnie już, pierwszym przedsięwzięciem otwierającym obecność Izby na targach PAKFOOD było spotkanie, na program którego złożyły się: inauguracja Dni Opakowań (23-26 września) ustanowionych przez Polską Izbę Opakowań; otwarcie zbiorowego stoiska Izby oraz Salonu Promocji i Ekspozycji „Polskie produkty w polskich opakowaniach”; wręczenie dyplomów dokumentujących nominowanie do tytułów: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”; wręczenie certyfikatów członkowskich dla nowych członków Izby.

Również na oddzielną informację zasługuje ceremonia wręczenia, ustanowionych przez Polską Izbę Opakowań, wymienionych tytułów: „Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań”. W tym roku, w wyniku plebiscytu na tytuł „Zasłużonego dla Przemysłu Opakowań”, tytułem tym wyróżniono red. Mariana Feldmana z miesięcznika „Opakowanie”, zaś tytuł „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” przyznano Spółce DEKORGLASS Działdowo. Nadanie tych tytułów i wręczenie stosownych dyplomów miało miejsce podczas uroczystej Gali otwierającej targi PAKFOOD i POLAGRA FOOD, w pierwszym dniu targów (23 września). Uczestniczący w tej ceremonii wicepremier Janusz Piechociński oraz minister rolnictwa Stanisław Kalemba, pogratulowali laureatom zdobytych tytułów.

Po szóste, udział Izby w targach PAKFOOD został wykorzystany dla zorganizowania dwudniowego posiedzenia Komitetu Użytkowników, organu monitorującego realizację Projektu SoLaPack, którego celem jest opracowanie powłoki absorbującej szkodliwe substancje zawarte w materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego, przeznaczonym do pakowania żywności. W skład Komitetu Użytkowników wchodzą przedstawiciele firm, produkujących opakowania z papieru i tektury (AKPUD, BESKID, KARTONEX, SANEX, YANKO).

Z tej okazji zorganizowano specjalne seminarium promocyjno-informacyjne, którego celem było upowszechnienie informacji o tym projekcie oraz o dotychczasowej jego realizacji i osiągniętych wynikach.

Źródło: Polska Izba Opakowań